Novinky

Oslavujeme Medzinárodný deň koordinátorov dobrovoľníkov

Spolu s niekoľkými koordinátormi/kami dobrovoľníkov/čok sme strávili príjemný večer s poďakovaním a malou recepciou.

Od roku 1999 sa slávi Medzinárodný deň koordinátorov/riek dobrovoľníkov/čok ako forma uznania a ocenenia práce,ktorú koordinátori/ky vykonávajú. Do roku 2005 bol slávený v ten istý deň ako Medzinárodný deň dobrovoľníctva a to 5.12., ale neskôr sa odčlenil a slávi sa samostnatne, o mesiac skôr, 5.11.

Na našom podujatí 5.11. 2013 bola prítomná aj námestníčka primátora Ing. Petra Nagyová Džerengová, ktorá sa poďakovala všetkým prítomným za ich prácu. Rozprávali sme o tom, aké je dôležité mať takýchto koordinátorov/rky a spoločne sme si pripili na ich počesť.

Ďakujeme všetkým koordinátorkám/om za ich prácu s dobrovoľníkmi/čkami. 

Foto: BDC

späť na zoznam