Novinky

Postoje kandidátov a kandidátiek na post primátora k budúcnosti dobrovoľníctva na Slovensku

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií oslovila pred voľbami kandidátov a kandidátky na posty primátorov na Slovensku. Zaujímal ich postoj k rozvoju dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier. Emailom oslovili tých kandidátov a kandidátky, na ktorých sa im podarilo získať kontaktné údaje, aby zodpovedali nasledujúce otázky:

  • Akým spôsobom budete prispievať k rozvoju dobrovoľníctva a k vzniku/fungovaniu dobrovoľníckeho centra?
  • Máte záujem finančne podporiť vznik/fungovanie dobrovoľníckeho centra? 
  • Máte záujem na presadení priamych dotácií, resp. grantových schém alebo iného finančného mechanizmu na podporu dobrovoľníctva?

Zo 66 opýtaných odpovedalo 27 kandidátov a kandidátiek. Ich presné a úplne odpovede si môžete pozrieť na webovej stránky Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. 

Foto: PDCO

späť na zoznam