Novinky

Právna úprava firemného dobrovoľníctva

Firemné dobrovoľníctvo na Slovensku je stále väčším trendom. Stáva sa pravidlom, že zamestnanci majú možnosť počas pracovného času niekoľkokrát ročne dobrovoľníčiť. Čo na to však hovorí zákon? Advokátska kancelária VICOVÁ a ŠUMICHRAST vypracovala pre Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií Stanovisko k niektorým otázkam firemného dobrovoľníctva.

Firemné dobrovoľníctvo na Slovensku môže firma podľa platných zákonov a usmernení vykonávať tromi spôsobmi:

1) Umožní zamestnancom vykonávať dobrovoľnícku činnosť počas neplateného voľna, a teda využije tzv. inštitút prekážky v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti podľa § 138a Zákonníka práce. Firma však nemôže zamestnanca prinúť vziať si neplatené voľno na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti. Ide o dohodu oboch strán.

2) Venuje zamestnancom dovolenku naviac, pričom im odporučí počas dovolenky vykonávať dobrovoľnícku činnosť. Firma nemôže prinútiť zamestnanca počas dovolenky vykonávať dobrovoľnícku činnosť. Znovu ide o dohodu oboch strán.

V prípade 1) aj 2) je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti/vysielajúca organizácia zodpovedná za dobrovoľníka, resp. dobrovoľník uzatvára ústnu/písomnú zmluvu s organizáciou, ktorá ho vyslala alebo prijala na výkon dobrovoľníckej činnosti.

3) Firma umožní zamestnancom počas pracovnej doby vykonávať činnosť, ktorá je v ich náplni práce. Nepôjde však o dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve, keďže zamestnanci sú počas pracovnej doby riadne zaplatení. V tomto prípade ide o firemné darcovstvo. V prípade 3 je za zamestnancov zodpovedná firma, pretože vykonávajú prácu na základe pracovnej zmluvy so zamestnancom. Vyslať zamestnancov počas pracovného času vykonávať prácu mimo ich pracovnej náplne je obchádzaním zákona. 

Pre kompletný právny rozbor (právne zadanie, právna úprava, právne odôvodnenie) môžete kliknúť na tento link.

Foto: Bevi.com

späť na zoznam