Novinky

Prečo práve dobrovoľníctvo ako spôsob aktívneho života?

Diskusia sa uskutoční 17.6.2014 o 15:00 v Primaciálnom paláci (prízemie zasadačka č.19).

Dozviete sa: 

  • Prečo sa stať dobrovoľníkom/čkou?
  • Prečo prišli české dobrovoľníčky na 4 týždne na Slovensko? 
  • Kde vykonávajú dobrovoľnícku činnosť na Slovensku a čo robili v Čechách? 
  • Čo im dobrovoľníctvo dáva a čo berie? 

Diskusiu moderuje: Alžbeta Mračková

Hostia: Irena Lenčová, Marta Tomášková, Jaroslava Zemanová, Nadežda Matoušková - české dobrovoľníčky, ktoré prišli na Slovensko v rámci Programu celoživotného vzdelávania Gruntvig - Senior dobrovoľnícke projekty.  

Ak by ste mali záujem prísť na diskusiu, potvrďte prosím svoju účasť telefonicky: 0903 558 901 alebo emailom: senior@bratislava.sk 

Kontaktná osoba: Ing Bohdan Telgársky

Foto: Richard Lutzbauer/ Carolin Tolkemit/ BDC

späť na zoznam