Novinky

Prečo školiť dobrovoľníkov?

S touto otázkou sa stretávame naozaj často. Aj preto sme sa rozhodli pravidelne zverejňovať reálne príklady práce s dobrovoľníkmi. Chceme vám priblížiť nielen teoreticky ale aj prakticky, ako školenia pomáhajú dobrovoľníkom, následne klientom a prečo sú dôležité aj z pohľadu koordinátora dobrovoľníkov.

Prvé praktické školenie pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v programe Som tu pre teba v školskom roku 2019/2020 sa konalo v dňoch 16.-17.10. a 22.-23.10.2019. Školenie bolo rozdelené pre tých, ktorí len od októbra 2019 začínajú doučovať a pre našich pokročilých dobrovoľníkov, ktorí doučujú už 1, 2 a viac rokov. Školenie viedla pani Dagmar Môťovská, skúsená pedagogička, inovátorka v oblasti vzdelávania a nominovaná na Cenu verejnosti Učtieľ Slovenska, ktorá má skúsenosti s malými deťmi až po vysokoškolákov. Školenie bolo zamerané na rady, tipy, triky ako doučovať deti, ako ich motivovať, ako si rozdeliť doučovanie, aby to bolo čo najviac efektívne. Celý tento čas bol aj priestorom pre viaceré otázky našich dobrovoľníkov a taktiež zdieľania skúseností, prvých dojmov medzi sebou.

Na školení pre nových dobrovoľníkov využila školiteľka pekný matematický príklad ako vysvetliť deťom určitý vzorec bez toho, aby sa to deti len ,,nabifľovali", ale aby tomu reálne rozumeli. Ďalej dobrovoľníci pracovali na zaujímavej aktivite zo slovenčiny, prerozprávanie príbehu do 30 slov. Na tejto aktivite sa ukázalo koľkými spôsobni sa dá vysvetliť učivo, koľko existuje kreatívnych spôsobov a každý dobrovoľník to vie podať veľmi zaujímavo.

Na školení pre pokročilých bolo vidieť, že dobrovoľníkov častokrát trápi, keď nesplnia nejaké svoje osobné očakávania, tiež ich trápi, ak ich dieťa dostane horšiu známku v škole kvôli len jednému chýbajúcemu bodu. Tu ich opäť povzbudila školiteľka, že aj za ten krátky čas, ktorý majú s deťmi, môžu byť práve oni inšpiráciou, deti si ich zamapätajú a môžu im ponúknuť niečo špeciálne do života a vedia im taktiež pomôcť pri učení.

Viaceré spätné väzby na školenie od dobrovoľníkov boli pozitívne, školenie bolo pre nich prínosné a celkovo sa im to páčilo.

PS: Školenie ma utvrdilo ako koordinátorku Som tu pre teba, aké je potrebné pracovať s dobrovoľníkmi, aká je potrebná profesionálna koordinácia v dobrovoľníctve, ako ich motivovať, udržať a poskytnúť im dostatočnú podporu.

Viac o dobrovoľníckom programe Som tu pre teba sa dozviete tu. Ak sa vám páči čo robíme a chcete nás podporiť, môžete tak urobiť tu. 

Partneri projektu: Rodina Kušíková, MŠVVaŠ v SR, Iuventa- Slovenský inštitút mládeže, Hlavné mesto SR Bratislava, individuálny darcovia a darkyne zo spoločnosti DELL a ATT.

späť na zoznam