Novinky

Predvolebný prieskum 2016

V rámci prieskumu emailom oslovili 23 politických strán a žiadali od nich odpovede na nasledujúce otázky:

  • Máte záujem spolupracovať na zavedení medzinárodne platnej metódy merania ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce Štatistickým úradom SR podľa manuálu Svetovej organizácie práce (ILO)? Takéto meranie sa už uskutočňuje vo viacerých európskych krajinách, napr. aj v susednom Maďarsku či Poľsku. Viac informácii nájdete na www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_162119/lang--en/index.html
  • Je vo Vašom záujme zaviesť dobrovoľníctvo do vzdelávania na materských, základných a stredných školách?
  • Máte záujem na presadení priamych dotácií, resp. grantových schém alebo iného finančného mechanizmu štátu na podporu dobrovoľníctva na Slovensku so zameraním na rozvoj dobrovoľníckych programov najmä v sociálnej oblasti, v zdravotníctve, v kultúre a životnom prostredí? Máte záujem podporovať dobrovoľníctvo znevýhodnených skupín, ako sú napr. seniori, nezamestnaní ľudia, ľudia s rôznym postihnutím a tak im umožniť prostredníctvom dobrovoľníctva získať kompetencie pre ich osobný a pracovný život?
  • Akým spôsobom bude Vaša politická strana prispievať k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku?

Emailom boli oslovené všetky politické strany kandidujúce do parlamentu, ktoré mali na svojich stránkach zverejnené kontakty. Svoje odpovede zástupcovia strán zasielali do 17. februára 2016. K tomuto dátumu prišlo 10 odpovedí od nasledujúcich politických strán:

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií verí, že tento prieskum ovplyvní volebné preferencie dobrovoľníkov a pracovníkov mimovládnych organizácií a všetkých, ktorým záleží na rozvoji dobrovoľníctva. My v to veríme tiež!

Text: PDCO

FOTO: web

späť na zoznam