Novinky

Prvé organizácie v Bratislave už získali štandard kvality!

Štandardy kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami vám ukážu, ktorá organizácia s dobrovoľníkmi/ čkami pracuje kvalitne a kto na sebe ešte potrebuje zapracovať

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, sú rozdelené na tri stupne: základný, stredý a najvyšší stupeň. Čím vyšší stupeň organizácia získa, tým je zaručená vyššia úroveň kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. To, ako kvalitne organizácia s dobrovoľníkmi pracuje, zistíte po prihlásení aj na našej webovej stránke, kde si v sekcii Organizácie môžete prezrieť, koľko hviezdičiek má organizácia vo svojom profile vyplnených

Všetky aktívne organizácie, ktoré sú registrované v databáze BDC spĺňajú minimálne základný štandard kvality práce s dobrovoľníkmi/čkami. O pridelenie jednotlivých štandardov však doteraz nepožiadali, pretože to nepokladali za dôležité. So zvyšujúcou sa profesionalizáciou dobrovoľníctva na Slovensku a zvyšovaním počtu ľudí, ktorí majú záujem pomáhať, je však potrebné, aby sa aj organziácie začali viac starať o manažment dobrovoľníkov/ čok. Konzultácie v oblasti štandardov kvality a následné získanie známky kvality im nielen pomôžu zviditeľniť sa medzi množstvom ďalších organizácií, dať dobrovoľníkov najavo, že oni to s nimi vedia ale aj pomôžu posúnuť sa vo svojej práci ďalej a uvedomiť si svoje rezervy. Lebo nikto nie sme dokonalý. 

Zoznam organizácií, ktoré svoj štandard už získali, nájdete tu. Ak sa chcete o postupe získavania štandardov kvality v BA a BA kraji dozvedieť viac, kliknite sem alebo nás priamo kontaktujte.

Foto: Carolin Tolkemit/ BDC

späť na zoznam