Novinky

Rozvoj dobrovoľníctva

Projekt je podporený z programu ACF - Slovakia a jeho cieľom je cez rozvoj dobrovoľníctva posilniť postavenie zraniteľných skupín, detí a mládeže so sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt zapája deti a mládež, ktoré prichádzajú z rodinného prostredia plného stresových situácií a násilia a ponúka im učiteľa, kamaráta aj mentora = dobrovoľníka, prostredníctvom dobrovoľníckeho programu Som tu pre teba. V roku 2020 plánujeme rozšírenie tohto programu do ďalšieho centra. Súčasťou podporeného projektu sú aj konzultácie pre organizácie, ktoré chcú vytvárať vlastné dobrovoľnícke programy alebo len potrebujú pri ich koordinácií poradiť a tvorba úplne nového dobrovoľníckeho programu. 

Som tu pre teba

Dobrovoľnícky program ´Som tu pre teba´ je zameraný na doučovanie detí a trávenie času s deťmi zo sociálne slabších rodín - konkrétne detí vo vybraných krízových centrách a nízkoprahovej sociálnej službe v Bratislave. Program prebieha individuálne, to znamená, že jeden dobrovoľník/čka sa venuje jednému dieťaťu- tomu istému počas celého programu.

Vyškolení dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa s dieťaťom stretávajú raz týždenne na 1-2 hodiny priamo v priestoroch krízového centra alebo nízkoprahovéj sociálnej služby. Pomáhajú mu s prípravou do školy, písaním domácich úloh, opakujú s ním prebrané učivo a následne s dieťaťom trávia čas hraním sa hier a rozprávaním o tom, čo za posledný týždeň zažilo. Medzi dieťaťom a dobrovoľníkom/čkou sa vytvára vzťah, ktorý je pre dieťa veľmi prospešný - zažíva pocit akceptácie, získava prostredníctvom osoby dobrovoľníka/čky pozitívny vzor, pomáha sociálnemu začleneniu sa dieťaťa. Rola dobrovoľníka alebo dobrovoľíčky v programe je podporná a v žiadnom prípade nie je náhradou rodičovskej roly. Aktivita dobrovoľníka alebo dobrovoľníčky/čky je obmedzená na minimálne 1 školský rok. 

Konzultácie pre organizácie

Je možné, že s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami ešte len začínate. Alebo uvažujete o zmene, novinke, či potrebujete poradiť v akejkoľvek oblasti dobrovoľníctva. Môžno zavádzate nový dobrovoľnícky program. Konzultácia dobrovoľníckeho programu vám pomôže vyriešiť otázky a nejasnosti ohľadom plánovania dobrovoľníckeho programu, hľadania a výberu dobrovoľníkov, zazmluvenia a poistenia dobrovoľníkov, nákladov na dobrovoľníkov, etického kódexu, motivovania a hodnotenia dobrovoľníkov, dobrovoľníckeho programu a celkovej koordinácie dobrovoľníkov. Konzultácie sú samozrejme zdarma. Pravidelne organizujeme aj školenia manažmentu dobrovoľníkov a supervízie pre kooridnátorov/ ky dobrovoľníkov/ čok. 

Nový dobrovoľnícky program

Súčasťou projektu je aj tvorba nového dobrovoľníckeho programu, ktorý vytvoríme na základe potrieb vybranej organizácie. S hľadaním organizácie začíname v júni 2020. Zaškolenie organizácie a tvorba dobrovoľníckeho programu bude prebiehať cez leto a koncom augusta začneme aj s náborom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Počas školského roka 2020/2021 budeme program v organizácii testovať.

Ak sa chcete do vyššie uvedených aktivít zapojiť alebo máte ďalšie otázky, píšte nám na ahoj@dobrovolnictvoba.sk.

Projekt 'Rozvoj dobrovoľníctva' je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Tešíme sa na spoluprácu
Tím BDC

späť na zoznam