Novinky

Rýchla rota

Rýchla rota je program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí nevykonávajú pravidelnú dobrovoľnícku činnosť ale pomáhajú pri realizácií jednorázových aktivít vo vybranej organizácii. Cieľom programu je do dobrovoľníctva zapojiť ľudí, ktorí chcú pomáhať, ale nevedia presne ako by chceli pomôcť alebo sa aktuálne nemôžu zaväzovať k pravidelnej dobrovoľníckej činnosti v jednej konkrétnej organizácii. Spája ich však to, že chcú pomáhať.

Ako prebieha dobrovoľnícky program

Rýchla rota je skupina ľudí, ktorá je v evidencii Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC). Dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí súhlasia s účasťou v programe oslovuje emailom priamo koordinátorka programu. Koordinátorka priebežne, podľa potreby a aktuálnej ponuky, posiela registrovaným dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam aktuálny zoznam ponúk od organizácií v Bratislavskom kraji. Väčšinou sa jedná o veľké, jednorázové akcie v oblasti životného prostredia, kultúry, športu a sociálnej oblasti.

Dobrovoľníci sa na aktivitu hlásia na základe svojich vlastných preferencií a podľa toho, kde chcú pomôcť.

Podmienky zapojenia sa do programu

Do dobrovoľníckeho programu Rýchla rota sa môžu zapojiť jednotlivci alebo skupiny vo veku od 15- 99 rokov. Program je v prípade záujmu otvorený aj pre iné vekové kategórie.

Podmienkou účasti v programe je tiež absolvovanie osobného stretnutia a úvodného zaškolenia s koordinátorkou programu. Takéto stretnutia prebiehajú priebežne počas celého roka. Podmienkou je tiež komunikácia s koordinátorkou aj v prípadoch, že o ponúkané aktivity nebudete mať záujem.

Medzi základné požiadavky na dobrovoľníkov a dobrovoľníčky patria: minimálny vek 15 rokov, zodpovednosť voči programu, záujem o dobrovoľnícku činnosť a možnosť zapojiť sa aspoň do jednej z ponúkaných aktivít ročne.

História programu

Program vznikol v roku 2000 ako forma ´akčného dobrovoľníctva´ v dobrovoľníckom centre Hestia v Prahe, vďaka ktorým sa úspešne rozšíril po celej Českej republike. A áno, program je pomenovaný podľa obľúbeného detského seriálu pre deti :)

V prípade záujmu zapojiť sa do programu nás prosím kontaktujte emailom na info@dobrovolnictvoba.sk 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Tím BDC

Foto: WEB

späť na zoznam