Novinky

Seminár o možnosti a potrebe vzniku Trnavského dobrovoľníckeho centra

Na seminári sa zúčastnili predstavitelia Trnavského samosprávneho kraja, mesta Trnava a zástupcovia tretieho sektora v regióne.  

Bratislavské dobrovoľnícke centrum sa seminára zúčastnilo ako jeden z príkladov dobrej praxe. Predstavili sme dobrovoľnícke centrum, povedali ako funguje a čo robíme. Gabika rozprávala o tom, akým spôsobom motivujeme verejnosť k dobrovoľníctvu, o vzdelávaní pre koordinátorov dobrovoľníkov, rôznych podujatiach, ktoré organizujeme pre dobrovoľníkov ako aj o stretnutiach so záujemcami o dobrovoľníctvo. Povedali sme si aj spolupráci s rôznymi organizáciami, firmami, mestom Bratislava a financovaní dobrovoľníckeho centra.

Ako ďalší príklad dobrej praxe bolo predstavené aj Nitrianske centrum dobrovoľníctva.Následne sme spoločne diskutovali o predstavách o vybudovaní TDC. Seminár bol veľmi podnetný a odznelo veľmi veľa zaujímavých názorov a preto dúfame, že sa v blízkej budúcnosti podarí vytvoriť TDC pre celý trnavský región.  

Foto: BDC

späť na zoznam