Novinky

Šírte DOBRO spolu s nami

Ďakujeme, že nám chcete venovať svoje percentá! Použijeme ich na financovanie našich projektov!

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba. My sme pre vás pripravili stručné návody, ako na to:

  • Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) z dane pre právnické osoby
  • Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie
  • Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Naše údaje:

  • Obchodné meno (Názov): Bratislavské dobrovoľnícke centrum
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO/SID: 42267111
  • Sídlo: 81101 Bratislava, Stará Tržnica, Námestie SNP 25 

V prípade otázok alebo nejasností nás kontaktujte: info@dobrovolnictvoba.sk 0918 648 175;

späť na zoznam