Novinky

Školenie Jednodňovky ľavou zadnou

Školenie akreditované MŠVVaŠ Jednodňovky ľavou zadnou alebo Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít sa bude konať 24.októbra 2017 v čase od 9:00 - 16:00 hod v centre mesta. presnú adresu dáme vedieť registrovaným uchádzačom.

Je určené výhradne pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v zariadeniach a organizáciách mesta Bratislavy a jednotlivých mestských častí (čiže zriadené mestom alebo krajom!), ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi/čkami alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. U oboch skupín identifikujeme najmä potrebu zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti v oblasti manažovania krátkodobých dobrovoľníckych aktivít.

Celkový rozsah : 14 hodín (8 hodín školenia a 6 hodín dištančne, tj. príprava, konzultácie a odovzdanie práce). 

Obsah školenia:

  • Základné kroky manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • Špecifiká jednorazového dobrovoľníctva
  • Predpoklady úspechu jednorazových dobrovoľníckych aktivít
  • Príprava jednorazových dobrovoľníckych aktivít (ako si naplánovať vhodné aktivity, kde hľadať dobrovoľníkov a ako ich získať, ako dobrovoľníkov pripraviť, čo všetko pre dobrovoľníkov zabezpečiť, ako a prečo dobrovoľníkov evidovať)
  • Realizácia aktivít
  • Vyhodnotenie aktivít

Školenie je poskytnuté zdarma. Absolventi/ky dostanú po ukončení prezenčného kurzu a odovzdani práce certifikát.

Počet účastníkov a účastníčok školenia je limitovaný. Za jednu organizáciu sa môže zúčastniť jeden pracovník/-čka, ktorý/á koordinuje alebo plánuje koordinovať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v organizácii.

Prihláste sa prostredníctvom online formulára (prosíme neregistrujte sa, pokiaľ ste občianske združenie, tento seminár je vytvorený špeciálne pre potreby zamestnancov mesta a jeho mestských častí alebo krajov) najneskôr do utorka 17.10.2017. Vaša účasť bude potvrdená emailom. Ak sa nemôžete tréningu po registrácii zúčastniť, dajte nám vedieť najneskôr do 17.10.2017.

Na školení poskytneme: materiály, občerstvenie (voda, káva, čaj), technické zabezpečenie, odborné zázemie programu. Nepokrývame náklady na obed.

Lektorka školenia: Mgr. Janka Šolcová, PhD.
Janka pôsobí ako koordinátorka a lektorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok viac ako 10 rokov. Vo svojom voľnom čase ako aj v profesijnom živote sa zameriava na prácu s deťmi a mládežou. Podieľa sa na sérii vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie kompetencií odborných pracovníkov a pracovníčok, ale i dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pracujúcich s deťmi a mládežou. Pôsobí ako spolupracovníčka a členka výborov vo viacerých mimovládnych organizáciách zameriavajúcich sa na deti a mládež v rôznych nepriaznivých sociálnych situáciách. V súčasnosti je koordinátorkou v dvoch organizáciách. V rámci Klubu Pathfinder (oz skautského typu) s celoslovenskou pôsobnosťou koordinuje mladých vedúcich a vedúce pracujúcich s družinami detí. V rámci OZ Centrum dobrovoľníctva s krajskou pôsobnosťou v súčasnosti koordinuje dobrovoľnícky program Spojivko. Svoju pedagogickú, ako aj vedeckú činnosť orientuje aj na inovatívne formy rozvoja sociálnych zručností, neformálne vzdelávanie detí a mládeže, teórie sociálnej práce a to prostredníctvom činnosti na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. V roku 2015 sa stala akreditovanou trénerkou metódy ART (Aggression replacement training) zameranou na zvládanie agresívneho správania sa.

Kontaktná osoba: Soňa Tatić, sona(zavináč)dobrovolnictvoba.sk, +421 918 569 781

zdroj foto: google.com

späť na zoznam