Novinky

Školenie manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Tréning je určený pre pracovníkov/-čky a dobrovoľníkov/-čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie a pod.), ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať.

Tréning poskytuje náležité teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/-čkami. Vytvára priestor na rolové hry, zážitkové techniky a ich reflexiu pre prácu s dobrovoľníkmii, interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií.

Počas realizácie tréningu sú účastníci a účastníčky vyzvaní k písomnému vypracovaniu dobrovoľníckeho programu/ smernice v organizácií, splnenie ktorého bude zároveň záverečnou skúškou. Súčasťou tréningu je emailová/ osobná konzultácia dobrovoľníckeho programu organizácie. Konkrétny program tréningu je prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/-čok. Úspešní absolventi/-tky kurzu získavajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR.

Obsah:

 • Dobrovoľníctvo na Slovensku a v zahraničí, trendy, výzvy
 • Plánovanie a príprava dobrovoľníckeho programu
 • Financovanie dobrovoľníckeho programu
 • Práca s verejnosťou, nábor/vyhľadávanie dobrovoľníkov
 • Výber dobrovoľníkov
 • Legislatíva dobrovoľníctva a zmluva s dobrovoľníkmi
 • Vzdelávanie dobrovoľníkov
 • Supervízia dobrovoľníkov a supervízia koordinátorov dobrovoľníkov
 • Riziká syndrómu vyhorenia pri práci s ľuďmi, psychohygiena
 • Motivácia a udržanie dobrovoľníkov
 • Riešenie problémov s dobrovoľníkmi
 • Hodnotenie dobrovoľníkov a ukončenie práce s dobrovoľníkmi
 • Vytvorenie a konzultácia „smernice“/manuálu k manažmentu dobrovoľníkov v organizácii

Všetky ostatné info, zoznam školiteľov, podmienky zapojenia sa a prihlasovací formulár nájdete priamo v pozvánke TU.

Organizátorom tréningu je Platforma dobrovoľníckych centier a organziácií.

Text a foto: PDCO

späť na zoznam