Novinky

Skupinová supervízia nielen pre koordinátorov/ky dobrovoľníkov

Supervízie sú určené pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie, a pod.), ktorí pracujú s dobrovoľníkmi. 

O čo ide: V supervízii ide o overovanie si správnosti a efektívnosti vlastných postupov pri svojej práci, ich korigovanie, predchádzanie vyhoreniu, prevenciu poškodenia klientov, dobrovoľníkov, seba, zvyšovanie profesionality pracovníka/čky – získavanie nových skúseností a informácií, kvalitnejšiu spoluprácu s ďalšími kolegami v práci, a tým zvyšovanie profesionálnej odbornosti v tíme.

Účastníci a účastníčky si zlepšia svoje odborné vedomosti, doplnia si znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu dobrovoľníkov, (napr. ako motivovať dobrovoľníkov, kolegov, ako riešiť konflikty, ako tvoriť dobrý tím a pod.). Zároveň im bude supervízia poskytovať podporu, aby sa naučili prekonávať prekážky a v organizácii budovali dobré vzťahy a atmosféru. Konkrétny program supervízie bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/čok.

Termíny: 16.10.2014, 20.11.2014, 18.12.2014, 15.1.2015, 19.2.2015, 19.3.2015, 16.4.2015, 21.5.2014. (Zmena termínov je možná podľa dohody v skupine). 

Čas: 14.00 -16.00 hod.

Miesto konania: Magistrát Hl.mesta Bratislavy, Primaciálne nám.1, Bratislava, miestnosť č.101

Podmienky prijatia: Minimálne jeden rok praxe v práci s dobrovoľníkmi/čkami.

Cena: cena všetkých hodín supervízie (18 hodín) pre jedného/jednu účastníka/čku: 80 EUR (nie sme platcami DPH). Poplatok zahŕňa priestor, odborné zázemie programu a občerstvenie.

Prihlásiť sa je možné vyplnením tohto registračného formulára najneskôr do 30.septembra 2014.

Skupinovú supervíziu otvoríme pri minimálnom počte 8 ľudí. Hodiny supervízie je možné absolvovať iba v celku vzhľadom na dôveru v skupine - účasť teda nemožno deliť medzi viacerých kolegov v organizácii.

Ďalšie informácie získate na info@dobrovolnictvoba.sk alebo na telefónnom čísle (+421) 918 648 175

Supervízorka: Mgr. Alžbeta Mračková

Foto: Flickr.com

späť na zoznam