Novinky

Skupinová supervízia nielen pre koordinátorov/ky

V supervízii ide o overovanie si správnosti a efektívnosti vlastných postupov pri svojej práci, ich korigovanie, predchádzanie vyhoreniu, prevenciu poškodenia klientov, dobrovoľníkov, seba, zvyšovanie profesionality pracovníka/čky – získavanie nových skúseností a informácií, kvalitnejšiu spoluprácu s ďalšími kolegami v práci, a tým zvyšovanie profesionálnej odbornosti v tíme. Účastníci a účastníčky si zlepšia svoje odborné vedomosti, doplnia si znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu dobrovoľníkov, (napr. ako motivovať dobrovoľníkov, kolegov, ako riešiť konflikty, ako tvoriť dobrý tím a pod.). Zároveň im bude supervízia poskytovať podporu, aby sa naučili prekonávať prekážky a v organizácii budovali dobré vzťahy a atmosféru. Konkrétny program supervízie bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/čok. 

Podmienky prijatia: absolvovaný kurz manažmentu dobrovoľníkov a/alebo minimálne jeden rok praxe v práci s dobrovoľníkmi. 

Termíny v roku 2015: 16. jún, 14. júl, 18. august, 22. september, 20. október a 24. november 

Čas: 10.00 -12.00 hod. 

Miesto konania: Bratislava

Supervízorka: Alžbeta Frimmerová 

Cena: Supervízie sú do konca roka poskytované zdarma vďaka partnerstvu s Hl. mestom Bratislava SR a MŠVVaŠ SR 

Zabezpečíme: priestor a technické zabezpečenie, odborné zázemie programu a pitný režim. 

Prihlásiť sa je možné vyplnením online formulára najneskôr do 11. júna 2015. Skupinovú supervíziu otvoríme pri minimálnom počte 6 ľudí. Maximálny počet je 12 ľudí. Hodiny supervízie je ideálne absolvovať v celku vzhľadom na dôveru v skupine. Ďalšie informácie získate na info@dobrovolnictvoba.sk.

Foto: Flickr.com

späť na zoznam