Novinky

Srdce na dlani 2018

„Srdce na dlani“ je ocenenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju: 

 • ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.
 • ide aj o ocenenie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
 • ako aj o ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

V roku 2016 sme sa rozhodli pokračovať v tradícii oceňovania, ktoré v roku 2002 SAIA prestala realizovať. S oceňovaním následne začalo občianske združenie C.A.R.D.O., to však bolo realizované len do roku 2011, kedy svoj lokálny charakter zmenilo na celoslovenský. Regionálne oceňovanie „Srdce na dlani“ uskutočňuje aj Prešovské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a Nitrianske dobrovoľnícke centrum.

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra.

Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

 • dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii
 • dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti
 • dobrovoľníctvo v oblasti zdravotníctva
 • dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia
 • dobrovoľníctvo v oblasti kultúry
 • dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania
 • dobrovoľnícky projekt roka
 • podpora dobrovoľníctva
 • koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok

Nominovať môžete do 26.10.2018! Slávnostné odovzdávanie ocenení sa bude konať 4. decembra 2018.

O udelení ocenenia rozhoduje 5-členná nezávislá hodnotiaca komisia v zložení: Matúš Jarolín (získal ocenenie v kategórii Koordinátor dobrovoľníkov/čok 2017); Pavla Mašková (Nadácia SLSP); Lucia Svobodová (OZ Hlavičky), Katarína Gazdíková (získala ocenenie v kategórii Dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti 2017); Martin Pener- MČ Ružinov (získala ocenenie v kategórii Podpora dobrovoľníctva 2017)
Štatút SRDCE NA DLANI 2018

                                   

späť na zoznam