Novinky

Srdce na dlani 2019

„Srdce na dlani“ je ocenenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. 

 • ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.
 • ide aj o ocenenie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok,
 • ako aj o ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra. Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

 • dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii
 • dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti
 • dobrovoľníctvo v oblasti zdravotníctva
 • dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia
 • dobrovoľníctvo v oblasti kultúry
 • dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania
 • dobrovoľníctvo ako forma občianskeho aktivizmu
 • dobrovoľnícky projekt roka
 • podpora dobrovoľníctva
 • koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok

Nominovať môžete do 8.11.2019. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa bude konať 5. decembra 2019. Štatút Srdca na dlani nájdete tu. 

NOMINÁCIA NA OCENENIE SRDCE NA DLANI

späť na zoznam