Novinky

Srdce na dlani 2020

dobrovolnictvo, bratislava, srdce na dlani, ocenovanie dobrovolnikov, dobrovolnik

Každá organizácia má obetavých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí si zaslúžia uznanie. Začiatok decembra patrí každoročne práve im za ich lojalitu a radosť z dobrovoľníckej pomoci.

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra.

Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

  • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Bratislavskom samosprávnom kraji;
  • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí;
  • Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok;
  • Dobrovoľnícka skupina;
  • Dobrovoľnícky projekt alebo program;
  • Podpora dobrovoľníctva;
  • Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc.

Nominovať na krajské ocenenie Srdce na dlani môžete do 8.11.2020. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa bude konať 3. decembra 2020.

O udelení ocenenia rozhoduje 5-členná nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií, podporujúcich dobrovoľníctvo. Komisia zároveň rozhoduje o posunutí nominácií na národnú úroveň, na ocenenie Dobrovoľník roka 2020- odovzdávanie ceny Srdce na dlani.

Štatút SRDCE NA DLANI 2020

                                                        POSLAŤ NOMINÁCIU

späť na zoznam