Novinky

Srdce na dlani

„Srdce na dlani“ je ocenenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju:

 • ide o ocenenie dlhodobých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.
 • ide aj o ocenenie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
 • ako aj o ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

V roku 2016 sme sa rozhodli pokračovať v tradícii oceňovania, ktoré v roku 2002 SAIA prestala realizovať. S oceňovaním následne začalo občianske združenie C.A.R.D.O., to však bolo realizované len do roku 2011, kedy svoj lokálny charakter zmenilo na celoslovenský. Regionálne oceňovanie „Srdce na dlani“ uskutočňuje aj Prešovské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a Nitrianske dobrovoľnícke centrum.

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra. Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

 • dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii
 • dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti
 • dobrovoľníctvo v oblasti zdravotníctva
 • dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia
 • dobrovoľníctvo v oblasti kultúry
 • dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania
 • dobrovoľnícky projekt roka/podpora dobrovoľníctva
 • koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok

Oceňovanie SRDCE NA DLANI 2016 sa tento rok uskutoční v prvej polovici decembra 2016. Už teraz môžete začať rozmýšľať nad tým, ktorých vašich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky nominujete vo vyššie uvedených kategóriach :) Ale hlavne, po prvý krát je možné nominovať na toto ocenenie aj vašich koordinátorov a koordinátorky!

#dobrovolnictvo #bratislava #srdcenadlani #BDC

späť na zoznam