Novinky

Staň sa superhrdinom

Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť mladých ľudí o dobrovoľníctve, vytvárať príležitosti na dobrovoľníctvo mladých ľudí, zabezpečiť získavanie a rozvoj kompetencií získaných dobrovoľníctvom, ako aj podporiť mediálnu gramotnosť, kritické a analytické myslenie. Zároveň sa zameriame aj na skvalitnenie služieb v oblasti dobrovoľníctva v jednotlivých organizáciach.

V rámci projektu budeme realizovať tieto aktivity:

Projekt je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

FOTO: archív

späť na zoznam