Novinky

Supervízia pre koordinátorov: jún 2019

Ak koordinujete dobrovoľníkov a dobrovoľníčky a potrebujete si overiť správnosť vašich postupov, alebo len tak porovnať skúsenosti s ostatnými, príďte na raňajky! Raňajková supervízia sa bude konať 19. júna 2019 v čase 8:30- 10:00 hod. v Starom meste (o presnom mieste budeme informovať registrovaných uchádzačov).

Supervízie sú určené koordinátorom a koordinátorkám dobrovoľníkov, ktorí pracujú v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie a pod.) V supervízii ide o overovanie si správnosti a efektívnosti vlastných postupov pri svojej práci, ich korigovanie, predchádzanie vyhoreniu, prevencii poškodenia klientov, dobrovoľníkov, seba a zvyšovanie profesionality koordinátora alebo koordinátorky – získavanie nových skúseností a informácií, kvalitnejšiu spoluprácu s kolegami v práci a tým zvyšovanie profesionálnej odbornosti v tíme.

Supervízia sa bude konať 1x mesačne. Ďalšie termíny sú: 23.júl (utorok), 20. august (utorok), 23. september (utorok), 21. október (pondelok), 18. november (pondelok), vždy v čase 8:30- 10:00 hod.

Supervízorka: Mgr. Marta Špaleková
Marta Špaleková vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Má ukončený supervízny a psychoterapeutický výcvik - prístup zameraný na človeka, výcvik v motivačných rozhovoroch a arteterapeutický výcvik. V praxi je od roku 1998, pracovala 11 rokov ako koordinátorka v OZ Prima s aktívnymi užívateľmi drog a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise. V rokoch 2002-2011 pôsobila ako terapeutka v zariadeniach pre drogovo závislé osoby (Čistý deň n.o., Road n.o., Unicorns n.o.,OZ Brána do života, Retest). V rokoch 2008 - 2010 pracovala v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie. V súčasnosti pracuje ako psychoterapeutka, supervízorka a lektorka.

Cena: zadarmo pre organizácie aktivované v databáze BDC/ 20 EUR pre neregistrované a neaktivované organizácie

Zabezpečíme: raňajky a pitný režim, odborné zázemie programu a priestor. Maximálny počet účastníkov je 10. V prípade záujmu prosím vyplňťe túto záväznú prihlášku. 

Tešíme sa na vás!

Tím BDC

Foto: WELL

späť na zoznam