Novinky

Supervízie pre koordinátorov dobrovoľníkov 2017

Supervízie sú určené pre ľudí z pomáhajúcich profesií a slúžia ako jedna z foriem predchádzania syndrómu vyhorenia a psychohygiena. Zameriavajú sa na duševné zdravie jednotlivca a tým pádom aj skupiny. Ak stále váhate, či sa prihlásiť, čítajte ďalej.

V supervízii ide o overovanie si správnosti a efektívnosti vlastných postupov pri svojej práci, ich korigovanie, predchádzanie vyhoreniu, prevenciu poškodenia klientov, dobrovoľníkov, seba, zvyšovanie profesionality pracovníka/čky – získavanie nových skúseností a informácií, kvalitnejšiu spoluprácu s ďalšími kolegami v práci, a tým zvyšovanie profesionálnej odbornosti v tíme.

Účastníci a účastníčky si zlepšia svoje odborné vedomosti, doplnia si znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu dobrovoľníkov, (napr. ako motivovať dobrovoľníkov, kolegov, ako riešiť konflikty, ako tvoriť dobrý tím a pod.). Zároveň im bude supervízia poskytovať podporu, aby sa naučili prekonávať prekážky a v organizácii budovali dobré vzťahy a atmosféru. Konkrétny program supervízie bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/čok.

Podmienky prijatia:

  • absolvovaný kurz manažmentu dobrovoľníkov/čok a/alebo minimálne jeden rok praxe v práci s dobrovoľníkmi aktuálne pracujete s dobrovoľníkmi/ čkami
  • organizácia je registrovaná a aktivovaná v databáze BDC
  • zaplatenie zálohy vo výške 100 eur (záloha bude vrátená v decembri tým účastníkom, ktorí sa supervíznych stretnutí zúčastia v celku)
  • je potrebné absolvovať všetky supervízne stretnutia, povolená je 1 absencia organizácia, v ktorej pracujete je registrovaná v databáze BDC

Termíny a trvanie v roku 2017: jednotlivé termíny budú dohodnuté na 1 supervízii tak, aby vyhovovali všetkým účastníkom. prvá supervízia sa bude konať dňa 10.2.2017 v čase 9:00-11:00 hod.Celkovo sa môžete tešiť na 7 supervíznych stretnutí (14 hodín- 1 supervízne stretnutie trvá 2 hodiny) v termíne február, marec, apríl, máj, jún, september, október 2017.

Miesto konania: o presnom mieste konania budeme informovať uchádzačov, ktorí uhradia zálohu.

Supervízorka:

Mgr. Marta Špaleková Marta Špaleková vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Má ukončený supervízny a psychoterapeutický výcvik - prístup zameraný na človeka, výcvik v motivačných rozhovoroch a arteterapeutický výcvik. V praxi je od roku 1998, pracovala 11 rokov ako koordinátorka v OZ Prima s aktívnymi užívateľmi drog a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise. V rokoch 2002-2011 pôsobila ako terapeutka v zariadeniach pre drogovo závislé osoby (Čistý deň n.o., Road n.o., Unicorns n.o.,OZ Brána do života, Retest). V rokoch 2008 - 2010 pracovala v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie. V súčasnosti pracuje ako psychoterapeutka, supervízorka a lektorka.

Cena: záloha 100 eur bude vrátená po absolvovaní všetkých supervíznych stretnutí.

Zabezpečíme: priestor a technické zabezpečenie, odborné zázemie programu a pitný režim. Skupinovú supervíziu otvoríme pri minimálnom počte 6 ľudí. Maximálny počet je 12 ľudí. Hodiny supervízie je ideálne absolvovať v celku vzhľadom na dôveru v skupine. Na supervíziu sa môže prihlásiť maximálne jeden koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok za organizáciu. 

V prípade záujmu nám prosím píšte na info@dobrovolnictvoba.sk do predmetu uveďte supervízia 2017.

Tešíme sa na vašu účasť!

Tím BDC

späť na zoznam