Novinky

Tréning DRUHÁ STREDA

dobrovoľníctvo, Bratislava, BDC

Dobrovoľníci sú ľudia. Sú to tí, ktorí zdarma a bez nároku na finančnú odmenu odovzdávajú svoju energiu a čas, ale aj zručnosti pre niekoho iného. Vybrať, zaškoliť, motivovať a udržať si týchto ľudí však bez kvalitného koordinátora/ky dobrovoľníkov/čok nie je možné. Dobrý koordinátor/ka je zárukou kvality každého dobrovoľníckeho programu.

Prečo? Pretože koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok je ako manažér vo firme. Manažér v úspešnej firme je nielen za svoju prácu platený, ale musí byť aj dostatočne kvalifikovaný, mať potrebné kompetencie pre svoju prácu, stále sa vzdelávať, pravidelne komunikovať a motivovať svojich zamestnancov. Ak je kvalitný manažér, rastú aj zamestnanci, firma, klienti. To isté platí aj pre koordinátorov/ ky dobrovoľníkov/čok.

Preto sa 90% z vás zapojilo do nášho prieskumu a vybrali ste si :) Do konca roka na vás čakajú ešte nasledujúce tréningy:

  • Prezentačné zručnosti (12. október 2016; 9:00- 16:00 hod)
  • Písanie projektov pre začiatočníkov- A JE TO! (26. októbra 2016; 9:00- 12:00 hod)
  • Fundraising- Aj bežní ľudia môžu financovať váš projekt či organizáciu (16. november 2016; 9:00- 16:00 hod)

 Tešíme sa na vašu účasť!

späť na zoznam