Novinky

Tréning manažmentu dobrovoľníkov so znevýhodnením

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, pripravila v rámci projektu CIVCIL tréning pre tých z vás, ktorí majú záujem pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami so znevýhodnením!

Termín: 10. marec 2016 (8.30 – 17.15)

Miesto konania: Bratislava, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.

Ciele a metódy:

Tento medzinárodný tréning je určený pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách, ktorí koordinujú dobrovoľníkov minimálne po dobu jedného roka alebo/a prešli akreditovaným tréningom manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Špecificky je tréning zameraný na manažment mladých znevýhodnených dobrovoľníkov (mladí nezamestnaní, mladí ľudia s postihnutím a pod.). Tréning poskytne náležité teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/čkami. Vytvorí priestor na diskusiu, zážitkové techniky, výmenu skúseností a interaktívnu prácu v skupinách. Tréning je súčasťou medzinárodného projektu CIVCIL, ktorý je podporený programom Európskej Únie Erasmus+. Realizuje ho Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom.

Tréning je poskytnutý zdarma.

Témy:

  • Základné kroky manažmentu mladých dobrovoľníkov zo znevýhodnením
  • Vhodné dobrovoľnícke príležitosti pre rôznorodé skupiny znevýhodnených mladých ľudí
  • Prínosy, výzvy a riziká manažmentu dobrovoľníkov so znevýhodnením
  • Základy komunikácie s mladými ľuďmi so znevýhodnením
  • Pripravenosť organizácie na prácu s dobrovoľníkmi so znevýhodnením

Prihláste sa prostredníctvom online formulára najneskôr do 3.marca 2016.  Vaša účasť bude potvrdená emailom.

Ak sa nemôžete tréningu zúčastniť, dajte nám vedieť najneskôr do 7.marca 2016. Maximálny počet účastníkov tréningu je 20.

Na tréningu poskytneme:

  • Materiály
  • Občerstvenie (voda, káva, čaj)
  • Priestor a technické zabezpečenie
  • Nepokrývame náklady na cestovné, ubytovanie a obed

Trénerka:

Mgr. Alžbeta Frimmerová vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala kurzy manažmentu dobrovoľníkov realizované Minnesota Association for Volunteer Administration v USA, Národným dobrovoľníckom centrom Hestia v ČR a Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí v DS Vŕba na pôde Onkologického Ústavu sv. Alžbety v Bratislave ako koordinátorka programu. Od roku 2006 sa venuje rozvoju a propagácii dobrovoľníctva na Slovensku, vzdelávaniu v manažmente dobrovoľníkov, vytváraniu dobrovoľníckych programov a vzniku a rozvoju dobrovoľníckych centier na Slovensku a v Európe. Pracovala na tvorbe zákona o dobrovoľníctve. Stála pri založení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a Bratislavského dobrovoľníckeho centra.

Text: PDCO

späť na zoznam