Novinky

Tretí ročník doučovania detí za nami.

Dobrovoľnícky program ´Som tu pre teba´ je zameraný na doučovanie detí a trávenie času s deťmi so sociálne slabších rodín - konkrétne detí vo vybraných krízových centrách a nízkoprahovej sociálnej službe v Bratislave. Program prebieha individuálne, to znamená, že jeden dobrovoľník alebo dobrovoľníčka sa venuje jednému dieťaťu- tomu istému počas celého trvania programu. V školskom roku 2018/2019 sme do programu zapojili 21 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a 22 detí.

Projekt Som tu pre teba je vnímaný ako veľmi pozitívny. Pochvaľujú si ho deti, rodičia detí, koordinátorky, samotní dobrovoľníci aj učitelia, ktorí si všimli zlepšenie. Veľkou výhodou programu je, že je individuálny, a tak dochádza k väčšej interakcii v učení, dieťa sa nemusí hanbiť, keď niečomu nerozumie, lebo na doučovaní je tam s len jedným doučovateľom bez prítomnosti iných detí. Doučovania sa môžu zúčastniť aj rodičia, a tak si môžu osvojiť rôzne metódy ako sa učiť s deťmi. Prostedníctvom tohto programu sa môže dieťa aspoň čiastočne rozvíjať, nájsť svoj potenciál, zvýšiť si sebavedomie a zlepšiť sa v tom, čo mu možno momentálne nejde. Zároveň môže citíť väčšiu akceptáciu a spokojnosť, že niekto sa mu chce venovať a tráviť s ním čas. Deťom doučovanie pomáha aj pri formovaní budúcnosti a nachádzaní toho, čo môžu v živote robiť. Celkovo nejde len o zlepšenie známok, ale pocit pre dieťa, že je tu niekto len pre neho, kto je ochotný venovať svoj voľný čas. Prínosom v programe je aj zaškolenie pre dobrovoľníkov, odborné supervízie, intervízie, ďalšie školenia na rôzne témy, kde môžu dobrovoľníci a dobrovoľníčky zdieľať svoje postrehy, nápady a navzájom sa motivovať. 

Raz za pol roka majú všetci spoločne možnosť zúčastniť sa spoločnej aktivity. Vo februári sa dobrovoľníci, dobrovoľníčky a deti zúčastnili spoločného korčuľovania a na konci roka adrenalínovej aktivity- jazdenie na bobovej dráhe a akcie v lanovom centre. Pre väčšinu detí to bolo prvý krát, čo stáli na korčuliach alebo sa zviezli na bobovej dráhe. Najväčšou výzvou však bolo pre všetkých zdolávanie prekážkok v riadnej výške na lanovej dráhe. Táto aktivita bola nielen o srande a spoločnom zážitku ale hlavne o vzájomnej pomoci, dôvere medzi deťmi a dobrovoľníkmi. Každý sa navzájom povzbudzoval, pomáhali sme si zdolať prekážky, navigovali sa, radili si. Bola to tímová práca či už vo dvojiciach alebo v skupinke. Aj tí, ktorí sa na začiatku báli, to zvládli. Spoločné aktivity boli skvelé, bola na nich zábava a pre mnohých to bolo po prvý krát, čo sa niečoho podobného zúčastnili.

"Je to perfektná príprava na to, aby zistili, že po prekonaní prvotného strachu zistia, že vedia zvládnuť omnoho viac, ako si mysleli, a teší ich to 3x toľko "

"Jedno z detí po prejdení prekážky z ktorej bolo dosť vytrasené sa opieralo na plošine bezpečne o strom, ale keď sa blížila dobrovoľníčka (jeho doučovateľka), tak sa vyklonil a podal jej ruku aby jej pomohol a vytiahol ju. Bolo to úžasné! Myslím si, že takéto veci majú zmysel. Vďaka vám za ne."

"Ďakujem za skvele zorganizovanú akciu v sobotu, myslím, že nikto z nás na to nezabudne"

Pre deti sa program stáva stále zaujímavejším, pri hodnotení sa často opakovalo, že doučovanie už nie je otrava ale je to niečo výnimočné, pretože doučovateľ je ich vlastný. O doučovateľoch hovoria pekne a na doučovanie sa tešia. 

Hodnotenie účastníkov programu:

Janko si uvedomuje, že bez pomoci dobrovoľníčky by pravdepodobne na konci školského roka prepadol, váži si jej pomoc a zlepšenie si už všimla aj jeho pani učiteľka.

Jarka považuje svoju doučovateľku za veľkú motivátorku, predtým mala upomienku pri dvoch predmetoch, no na konci školského roka nastalo zlepšenie, na ktorom pracovala spolu s dobrovoľníčkou. Uvádza, že si sedia aj povahovo.

Peťa je spokojná, na doučovanie sa pripravuje a zodpovedne chodí, aj keď nemá rodičov doma.

Ferko na začiatku doučovanie odmietal a vnímal to ako záťaž. Jeho mama na doučovaní trvala a syna opakovane na doučovanie vodila a dohliadala n ato, aby sa naozaj zúčastňoval. Po niekoľkých mesiacoch nastala zmena a pochvaľuje si metódy dobrovoľníčky, ktorá ho dokáže udržať pri pozornosti prepínaním úloh.

Pani Mária, ktorej dcéra je do programu zapojená víta tento projekt a páči sa jej. Dáva jej dcére viac vedomostí ako zvláda ona sama. Za hlavnú výhodu považuje to, že čo sa s ňou nezvláda učiť, to dcéra doženie pri doučovateľke. Čo sa týka známok, matka badá zlepšenie a dieťa sa aj viac sústredí. Pani učiteľka poznamenala, že sa niečo deje, lebo sa Peťa viac sústredí a zlepšuje v škole. Nemá žiadne výhrady voči doučovaniu, práve naopak. Badá výrazné zlepšenie. Pani učiteľka povedala mamine, že Peťa sa zlepšila v dejepise, geografii a matematike. Pani učiteľky vedia, že sa doučuje, sú spokojné, vidia zmenu. Mamina sa tiež teší, že niekto môže Peti vysvetliť učivo lepšie ako ona. Na dobrovoľníčke sa jej páči, že Peťu rešpektuje takú aká je.

Dobrovoľníčka Veronika: V programe jednoznačne vidím v doučovaní zmysel. Pamätám si, keď som ako dieťa mala to šťastie, že vždy keď som prišla zo školy tak sa so mnou mal kto s ňou učiť. Postupne som si vďaka tomu vypestovala aj návyk robiť si domáce úlohy, pripravovať sa do školy sama. Väčšina týchto detí to šťastie nemá. Aj keď niektoré deti sú tam s rodičmi, častokrát musia riešiť iné problémy ako to, či treba dieťaťu s učivom pomôcť. Preto si myslí, že dobrovoľníci z tohto programu sú v tom nápomocní. Nepriamo môžu podčiarknuť aj morálny aspekt. Za najnáročnejšie považujem začiatky s doučovaním, kým spoznám dieťa a zistím, čo by mu mohlo pomôcť. Niekedy ma mrzí, keď si naplánujem aktivitu, ale nestihnem ju. Dôležité pri tomto programe však je, že sa musí prispôsobiť tempu dieťaťa a nie pracovať vo vlastnom tempe, lebo každé dieťa je na tom intelektuálne a emočne inak.

Milý dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ďakujeme že ste a že nám pomáhate! Už teraz sa tešíme na pokračovanie v novom školskom roku.

Ak sa vám projekt páči a chcete ho podporiť, môžete tak urobiť prostredníctvom jednorázového alebo pravidelného daru tu

Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte a jeho podmienkach, prípadne sa chcete do programu zapojiť ako dobrovoľník/ dobrovoľníčka, môžete nám napísať na ahoj(zavinac)dobrovolnictvoba.sk.

Pekné leto všetkým!

Tím BDC

Dobrovoľnícky program Som tu pre teba finančne podporujú: Hlavné mesto SR Bratislava, Rodina Kušíková, Férová Nadácia O2, Nadácia pre deti Slovenska, MŠVVaŠ v SR, IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Erazmus+ v rámci projektu Európske zbory solidarity a individuálny darcovia zo spoločnosti ATT a DELL.

Mená detí, dobrovoľníkov aj rodičov boli zmené. Uverejnené fotografie pochádzajú z archívu BDC. 

späť na zoznam