Novinky

Úvodné stretnutie pre novo-registrované organizácie

Našim cieľom je kvalitne prepájať dobrovoľníkov/ čky a organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, verejné organizácie).

Preto sme vytvorili priestor, kde môžu tieto organizácie vytvárať a zverejňovať svoje dobrovoľnícke ponuky.

Takéto stretnutia prebiehajú každú druhú stredu v mesiaci, v čase 9:00-12:00 hod. a slúžia ako konzultácia dobrovoľníckeho programu organizácie. Stretnutie je jednou z podmienok pre aktiváciu organizácie na našej stránke. Po konzultácií a následnom schválení registrácie budú môcť organizácie vkladať ponuky pre dobrovoľníkov/ čky. 

Na stretnutí si objasníme:

  • vzájomné očakávania,
  • spôsob práce s dobrovoľníkmi/ čkami
  • dobrovoľnícke ponuky, ktoré budú zverejňovať v databáze BDC,
  • splnenie základného štandardu práce s dobrovoľníkmi

Foto: flickr.com

späť na zoznam