Novinky

Úvodné stretnutie pre novoregistrované organizácie: MÁJ 2016

Našim cieľom je kvalitne prepájať dobrovoľníkov/ čky a organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, verejné organizácie). Preto sme vytvorili priestor, kde môžu tieto organizácie vytvárať a zverejňovať svoje dobrovoľnícke ponuky.

Konzultácie sa konajú každú stredu (po vzájomnej dohode aj v iné dni) v čase 9:00-12:00 hod. Stretnutie slúži ako konzultácia dobrovoľníckeho programu organizácie a je jednou z podmienok pre aktiváciu organizácie na našej stránke. Po konzultácií a následnom schválení registrácie budú môcť organizácie vkladať ponuky pre dobrovoľníkov/ čky.

Na stretnutí si objasníme:

  • vzájomné očakávania,
  • spôsob práce s dobrovoľníkmi/ čkami,
  • dobrovoľnícke ponuky, ktoré budú zverejňovať v databáze BDC,
  • splnenie základného štandardu práce s dobrovoľníkmi.

V prípade záujmu o konzultáciu alebo registráciu na webe BDC nás prosím kontaktujte emailom na info@dobrovolnictvoba.sk

Foto: flickr.com

späť na zoznam