Novinky

Večerná škola manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok už túto jar!

Večerná škola manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok bude prebiehať od marca do apríla 2019. Školenie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu v SR a organizaujeme ho v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií.

Prečo práve táto séria školení? Vzdelávanie koordinátorov dobrovoľníkov je veľmi prospešné. Práve oni vytvárajú efektívnejšiu spoluprácu, motivujú, vedú dobrovoľníkov a vylepšujú dobrovoľnícke programy. Posúvajte dobrovoľníctvo o úroveň vyššie aj Vy.

Večerná škola je určená pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky, ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi. Zároveň je určená pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. Je určená aj pre pracovníkov, ktorí sa vo svojej práci venujú oblastiam prípravy a pre aktivity mladých ľudí v oblasti globálneho vzdelávania (rozvojové vzdelávanie, enviromentálne vzdelávanie, multikultúrne vzdelávanie, mierové vzdelávanie, vzdelávanie k ľudským právam a pod.) a mobility mladých ľudí.

Vyškolení koordinátori môžu pre svoju organizáciu získať jeden zo štandardov kvality práce s dobrovoľníkmi. Úspešní absolventi dostávajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR.

Témy večernej školy:

 • čo je to manažment dobrovoľníkov a prečo ho potrebujeme?
 • príprava a plánovanie dobrovoľníckeho programu
 • získavanie dobrovoľníkov
 • výber dobrovoľníkov
 • príprava dobrovoľníkov
 • zmluvy s dobrovoľníkom
 • evidencia dobrovoľníkov
 • vedenie a podpora dobrovoľníkov
 • supervízia a psychohygiena pre koordinátorov a dobrovoľníkov
 • hodnotenie dobrovoľníckeho programu
 • ukončenie spolupráce s dobrovoľníkom
 • štandardy kvality a D-zručnosti pre zamestnanie
 • manuál dobrovoľníckeho programu

Večerná škola sa uskutoční v termíne marec – apríl 2019, spolu pôjde o 8 tréningov. Jeden tréning bude trvať 3 hodiny. Jednotlivé školenia sa budú konať v termínoch 5.3.; 12.3.; 19.3.; 28.3.; 2.4.; 9.4.; 16.4.; 23.4.; vždy v čase 16:00 – 19:00 hod.

Minimálny a maximálny počet účastníkov: 8-15 osôb. Svoju účasť potvrdíte prihlásením sa prostredníctvom online formulára a následne uhradením faktúry, ktorú Vám obratom zašleme.

Cena pre jedného účastníka večernej školy (zahŕňa študijné materiály a občerstvenie): 80 eur (pre organizácie registrované v databáze BDC/ 160 eur (pre neregistrované organizácie).

Tešíme sa na Vašu účasť!
V prípade otázok nám píšte na ahoj(at)dobrovolnictvoba.sk
 Tím BDC

späť na zoznam