Novinky

Veronika

 

Veronika sa začala venovať dobrovoľníctvu v roku 2011. Túžila získať netradičné zážitky, odbúrať vlastné aj cudzie predsudky, zapojiť sa do nejakej užitočnej aktivity a zároveň spoznať ľudí. Prostredníctvom kamaráta sa dostala do neziskovej organizácie Depaul Slovensko. Od vtedy bola dobrovoľníčkou vo viacerých organizáciách. Pomáhala s výdajom jedla a oblečenia, robila voľnočasové aktivity pre deti, doučovala ich, organizovala cestovateľské prednášky, zbierala šatstvo pre utečencov a dlhodobo sa venuje dievčaťu z detského domova.

Veronike táto dobrovoľnícka skúsenosť veľmi pomohla osvojiť si schopnosť reagovať na krízové situácie, akceptovať ľudí takých, akí sú a nemať od ľudí nereálne očakávania. Pochopila problematiku bezdomovectva a fungovania sociálneho systému na Slovensku, naučila sa pozerať na veci z viacerých strán. Okrem toho jej dalo dobrovoľníctvo aj pevné vzťahy a priateľstvá.

Dobrovoľníctvo Veronike pomohlo pri štúdiu a v práci. Získala prácu v organizácii, kde bola dobrovoľníčkou. Tam mohla uplatniť svoje znalosti o problematike tretieho sektora. Schopnosť adaptovať sa v skromných podmienkach sa jej zišla pri terénnom výskume v rámci doktorandského štúdia.

späť na zoznam