Novinky

Vrecomat

Nestihnete sa zapojiť do Zelených dní? Nevadí! Vezmite vrece za vrecom a poďte vyčistiť bratislavské lesy! Od 28. mája do 6. júna sa v chránených areáloch Hrabiny, Soví les a Pečiansky les budete môcť okrem prechádzky podieľať aj na najväčšej organizovanej akcii tohto druhu.

Ako bude akcia prebiehať?
Ak sa vyberiete od piatku 28. mája do spomínaných lokalít, na vybraných miestach nájdete informačné tabule spolu s pripravenými, pravidelne dopĺňanými vrecami a rukavicami, ktoré môžete použiť. K dispozícii tu bude aj prehľadný návod, kde je možné naplnené vrecia odovzdať. Zriadené budú za týmto účelom dokopy 4 priebežne monitorované stojiská.

Do akcie sa môže zapojiť každý, a to až do 6. júna. Pomôžete tak vyčistiť tieto prírodné lokality od nahromadených odpadkov. Odpad jednoducho zahodíte na pripravených stanovištiach. Po skončení akcie nám s odvozom odpadu pomôže mestská organizácia OLO a spoločnosť Natur-Pack, ktorá vyzbieraný odpad ďalej bezplatne ekologicky spracuje, zoseparuje a zanalyzuje.

Obyčajnú prechádzku tak môžete povýšiť na dobrý skutok prírode. Sama by to totižto neuniesla. Nám však stačí vrece za vrecom, aby sme ju zbavili odpadkov. 

Tlačová správa: NA STIAHNUTIE
Foto: VÚB BANKA
Partneri projektu: VUB BANKA, Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC), Upracme Slovensko a Magistrát hl. mesta SR Bratislava

Tešíme sa na vašu účasť!
Tím BDC

späť na zoznam