Novinky

Vyhlásenie k celoplošnému testovaniu

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií združujúca dobrovoľnícke centrá po celom Slovensku a viaceré neziskové organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi zaznamenala výzvu predstaviteľov vlády smerom k obyvateľom Slovenska v súvislosti s plošným testovaním Spoločná zodpovednosť.

Uvedomujúc si závažnosť aktuálnej epidemiologickej situácie chápeme snahu kompetentných zabezpečiť plynulý priebeh pripravovaného plošného testovania aj doplnením kapacít ľuďmi z radov verejnosti. Presné informácie a jasné komunikovanie je však pre nábor vhodných kandidátov kľúčové.

Verejnosť disponuje vďaka médiám informáciou, že obce a mestá hľadajú dobrovoľníkov do tímov zabezpečujúcich plošné testovanie na prítomnosť koronavírusu. Registračný formulár pre dobrovoľníkov je zverejnený aj na korona.gov.sk. Rovnako obce amestá oslovujú krajské dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi s požiadavkou na spoluprácu pri oslovovaní potenciálnych dobrovoľníkov.

Na druhej strane, minister obrany SR Jaroslav Naď sa 20.10.2020 v relácii TA3 Téma dňa vyjadril: „My potrebujeme v tom jednom odbernom tíme dvoch zamestnancov samosprávy...s tým, že tam ani nebudú dobrovoľníci, ale mali by byť na dohodu, mali by dostať 50€ za jeden deň pôsobenia v odbernom tíme.“

V tomto kontexte chceme zdôrazniť, že Zákon o dobrovoľníctve stanovuje ako jeden zo základných atribútov dobrovoľníckej činnosti jej vykonávanie bez nároku na finančnú odmenu. Zároveň je všeobecne prijímanou zásadou, že dobrovoľník/čka nesmie suplovať úlohy, ktoré má plniť osoba v pracovno-právnom vzťahu. Zapájanie verejnosti do aktivity Spoločná zodpovednosť na základe dohody o vykonaní práce odporuje tomu, aby sa zapojení občania pri tejto aktivite mohli nazývať dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.

Na základe vyššie spomínaných informácií žiadame, aby kompetentní vo svojej komunikácii vyjasnili svoju predstavu o spôsobe zapojenia verejnosti a na tomto základe nastavili správne používanie pojmov dobrovoľník/dohodár.

Organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami veľmi flexibilne reagovali na meniacu sa situáciu a potreby spoločnosti od prvých dní šírenia koronavírusu na Slovensku. Občania vždy ochotne a solidárne ponúkli pomoc tam, kde ich o to požiadali. Aj v týchto dňoch sú mnohí ľudia pripravení ponúknuť svoj čas, ak budú vnímať jasne odkomunikovanú potrebu. Zamieňanie pojmov však vnáša chaos do komunikácie a vyvoláva otázky.

Alžbeta Brozmanová Gregorová
prezidentka Platformy DCO

Originál vyhlásenie si môžete prečítať po kliknutí na tento odkaz.

Aktualizované vyhlásenie zo dňa 2.11.2020 nájdete tu. 

Ako pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v počas pandémie nájdete na našom webe.

späť na zoznam