Novinky

Wake Up Call: podpora koordinátorov

Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu manažmentu dobrovoľníkov/čok a špeciálne pozíciu koordinátora/ky dobrovoľníkov/čok. Aj vďaka nemu sa Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií podarilo dostať pozíciu Koordinátor dobrovoľníkov do Národnej sústavy povolaní.

Prečo? Lebo dobrovoľníci sú ľudia. Sú to tí z nás, ktorí zdarma a bez nároku na finančnú odmenu odovzdávajú svoju energiu a čas, ale aj zručnosti pre niekoho iného. Vybrať, zaškoliť, motivovať a udržať si týchto ľudí však bez kvalitného koordinátora/ky dobrovoľníkov/čok nie je možné. Dobrý koordinátor/ka je zárukou kvality každého dobrovoľníckeho programu.

Načo? Pretože koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok je ako manažér vo firme. Manažér v úspešnej firme je nielen za svoju prácu platený, ale musí byť aj dostatočne kvalifikovaný, mať potrebné kompetencie pre svoju prácu, stále sa vzdelávať, pravidelne komunikovať a motivovať svojich zamestnancov. Ak je kvalitný manažér, rastú aj zamestnanci, firma, klienti. Rovnako by sme mali začať vnímať aj pozíciu koordinátora/ky dobrovoľníkov/čok. Aby boli dobrovoľníci pre organizáciu, jej klientov a komunitu prínosom, je potrebné investovať do kvality: základom je dobrý koordinátor/ka a dobrovoľnícky program.

Čo to prinesie? Investícia do vzdelávania koordinátora/ky dobrovoľníkov/čok a do vytvorenia si kvalitného dobrovoľníckeho programu vám prinesie lepších, kvalitnejších, dlhodobých a aktívnych dobrovoľníkov/čok, ktorí sú pre vás neoceniteľnou pomocou.

Ako na to? Ak cítite, že so vzdelávaním koordinátora/ky alebo tvorbou dobrovoľníckeho programu potrebujete pomôcť, pozrite si dokumenty, vytvorené v rámci projektu Wake up Call. Otestujte sa sami alebo kontaktujte vaše dobrovoľnícke centrum. 

Príručky a dokumenty na stiahnutie:

Súčasťou projektu bola realizácia výskumu týkajúceho sa role a profilu koordinátora dobrovoľníkov, jeho profesionálnych a osobných vlastností, ako aj štandardov kvality práce s dobrovoľníkmi. Na Slovensku vyplnilo dotazník 130 respondentov. Pozrite si aj ďalšie výstupy z konferencie:

Bratislavské dobrovoľnícke centrum ponúka organizáciám, ktoré pracujú alebo chcú pracovať s dobrovoľníkmi/čkami v Bratislavskom kraji možnosť pravidelných konzultácií, tréningov a supervízií, na ktorých si môžu overiť správnosť svojich postupov, zvyšovať svoju profesionalitu, hľadať nové cesty a možnosti riešenia ale aj predchádzať vyhoreniu alebo sa zapájať do aktivít, ktoré organizujeme.

Foto: davidkanigan.comshareable.net

späť na zoznam