Novinky

Zoznamka s dobrovoľníctvom: Adient s.r.o

Dobrovoľnícke aktivity a podpora dobrovoľníctva má pre firmy množstvo prínosov. Patrí medzi ne napríklad aktivizácia zamestnancov a posilnenie sociálnej súdržnosti, posilňovanie dôvery a porozumenia medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Zapojenie sa do dobrovoľníctva zviditeľňuje firmu a jeho aktivity, pretože na jednej strane dobrovoľníci pomáhajú mestu a jeho organizáciám, ale na strane druhej vzniká príjemnejšie prostredie pre život a posilňujú sa pracovné, medziľudské a medzigeneračné vzťahy.

Okrem toho, dobrovoľníctvo prináša dobrý pocit a dodáva energiu, zvyšuje angažovanosť ľudí a motiváciu, vytvára pozitívnejšie a produktívnejšie prostredie. Ak rozmýšlate nad tým, že začnete s dobrovoľníctvom a zároveň pracujete v Adient s.r.o v Bratislave, prídite na Zoznamku s dobrovoľníctvom, ktorá sa bude konať 21.11.2019 priamo u vás.

Dozviete sa:

  • čo je to dobrovoľníctvo,
  • aké sú aktuálne dobrovoľnícke ponuky v Bratislave a okolí,
  • aké sú aktuálne dobrovoľnícke ponuky v zahraničí,
  • ako odhalíte, na aký typ dobrovoľníctva sa hodíte,
  • aké sú práva a povinnosti dobrovoľníka a organizácie,
  • čo je to etika v dobrovoľníctve,
  • čo sa dobrovoľníctvom naučíte,
  • a všetko, čo Vás v súvislosti s dobrovoľníctvom zaujíma!

Tešíme sa na Vás!

Tím BDC

Zoznamku s dobrovoľníctvom organizujeme vďaka finančnej podpore MŠVVaŠ v SR a IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.

späť na zoznam