Čo robíme

Našim cieľom je kvalitne prepájať dobrovoľníkov/ čky a organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, verejné organizácie). Preto sme vytvorili priestor, kde môžu organizácie vytvárať a zverejňovať svoje dobrovoľnícke ponuky a dobrovoľníci na ne môžu reagovať.

Existuje veľa možností, ako dobrovoľníčiť v tomto meste, jeho okolí a mimo Slovenska. Môžeme vám pomôcť tieto možnosti objaviť s ohľadom na váš čas, záujmy a motívy. 

Poskytujeme školenia, konzultácie a supervízie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov. Záleží nám na tom, aby boli dobrovoľníci v organizáciách spokojní a aby organizácie boli spokojné s dobrovoľníkmi.

Pre dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov pripravujeme rôzne výhody a zľavy. Dobrovoľníkov a ich koordinátorov motivujeme a oceňujeme.

Pre organizácie a pre organizácie, ktoré doposiaľ s dobrovoľníkmi nepracovali, vytvárame dobrovoľnícke programy „na kľúč“ – vytvoríme im program a spolu s nimi ho napĺňame. 

Rozvíjame dobrovoľníctvo - vysielame dobrovoľníkov z firiem a zo škôl do organizácií v Bratislave. Pripravujeme firemné a školské dobrovoľnícke programy podľa očakávaní firiem/ škôl a dobrovoľníckych organizácií.