Novinky

Ako dopadol projekt Rozvoj dobrovoľníctva

Projekt Rozvoj dobrovoľníctva bol podporený z programu ACF - Slovakia a jeho cieľom bolo cez rozvoj dobrovoľníctva posilniť postavenie zraniteľných skupín, detí a mládeže so sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt zapájal deti a mládež, ktoré prichádzajú z rodinného prostredia plného stresových situácií a násilia a ponúkol im učiteľa, kamaráta aj mentora = dobrovoľníka, prostredníctvom dobrovoľníckeho programu Som tu pre teba. Náš plán bolo rozšírenie tohto programu do ďalšieho centra, konzultácie pre organizácie, ktoré chcú vytvárať vlastné dobrovoľnícke programy alebo len potrebujú pri ich koordinácií poradiť a tvorba úplne nového dobrovoľníckeho programu. A ako sme dopadli?

V programe Som tu pre teba sme v 4 zariadeniach v Bratislave zapojili 39 detí. O tom, ako dobrovoľníctvo v programe prebieha a prečo je dôležité, sme hovorili v našom krátkom dokumentárnom videu. V ďalšom školskom roku pokračujeme a zapájame aj nové zariadenia v kraji. 

Možnosť konzultovať svoje dobrovoľnícke programy či projekty a možnosť zúčastniť sa odbornej supervízie alebo školenie v niektorej z tém manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok využilo za posledný rok 114 organizácií. Vďaka projektu sme vypracovali aj jednoduchý manuál, ktorý môžu u nás registrované a aktívne organizácie využiť ako základ pri tvorbe alebo aktualizácií svojho dobrovoľníckeho programu. Tiež sa nám podarilo vytvoriť školiaci "drímtím", čo nás inšpirovalo podať žiadosť o akreditáciu nášho prvého vzdelávacieho programu, ktorý môžete absolvovať už túto jeseň

Veľkou výzvou bola tvorba nového dobrovoľníckeho programu na mieru, DobroZUŠka. Je to program, prostredníctvom ktorého sme chceli vzbudiť záujem detí zo sociálne znevýhodneného prostredia o umelecké smery - kreslenie, spev alebo hru na hudobný nástroj. Napriek dlhodobému lockdownu a vďaka skvelým koordinátorkám, dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam program prebiehal online skoro počas celého roka a zapojili sme do neho 7 detí. V ďalšom školskom roku pokračujeme a zapájame aj nové zariadenie!

Súčasťou projektu 'Rozvoj dobrovoľníctva' bolo množstvo menších či väčších eventov a podujatí (Týždeň dobrovoľníctva, rôzne dobrovoľnícke dni, Zoznamky s dobrovoľníctvom aj Srce na dlani) na podporu alebo s cieľom zapojenia sa zraniteľných skupín. 

Viac ako 700 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok nám počas posledného roka pomáhalo posilňovať postavenie zraniteľných skupín obyvateľstva. ĎAKUJEME!

TÍM BDC

Projekt 'Rozvoj dobrovoľníctva' bol podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu bola Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 

späť na zoznam