Novinky

Ako si vytvoriť manuál dobrovoľníckeho programu

Manuál môže tvoriť základ pre vznik kvalitného dobrovoľníckeho programu, avšak jeho tvorbu často odkladáme.

Termín školenia: 6. máj 2021, v čase 10:00- 12:00 hod.
Miesto konania: online, prostredníctvom služby zoom

Na školení sa naučíme a spoločne si vytvoríme dokument, ktorý vám poslúži ako vzor pre tvorbu, doplnenie alebo zlepšenie dobrovoľníckeho programu vo vašej organizácii. S pribúdajúcimi skúsenosťami a zapájaním viacerých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do vašich programov môžete potom manuál ľubovoľne rozširovať.

Témy, ktoré si prejdeme:

 • Plánovanie dobrovoľníckeho programu
 • Stručná charakteristika organizácie
 • Cieľ dobrovoľníckeho programu
 • Personálne zabezpečenie dobrovoľníckeho programu
 • Náplň dobrovoľníckej práce
 • Profil dobrovoľníkov
 • Získavanie dobrovoľníkov
 • Výber dobrovoľníkov
 • Príprava dobrovoľníckeho programu
 • Povinná administratíva pri práci s dobrovoľníkmi
 • Uvedenie dobrovoľníkov do organizácie
 • Komunikácia, motivácia a priebežné vzdelávanie
 • Evaluácia dobrovoľníckeho programu (pokračovanie alebo ukončenie práce s dobrovoľníkmi)
 • Financovanie dobrovoľníckeho programu
 • Možné riziká pri práci s dobrovoľníkmi

Pred školením vám pošleme aj vzor základného dobrovoľníckeho programu (resp. pracovný zošit), do ktorého si všetky informácie môžete rovno zapisovať. Výsledkom školenia bude základný manuál vášho dobrovoľníckeho programu. 

Seminár organizujeme zdarma v rámci Programu AFC Slovakia. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom tohto formulára.

Lektorka: Gabriela Podmaková

Podmienky účasti:

 • počet účastníkov a účastníčok seminára je limitovaný, preto sa na školenie sa hláste len v prípade, že sa naozaj môžete a chcete zúčastniť
 • za jednu organizáciu sa môže zúčastniť aj viacero osôb, podmienkou však je, aby ste priamo pracovali s dobrovoľníkmi
 • začínate pracovať s dobrovoľníkmi alebo ich plánujete zahrnúť do svojich aktivít

Na tréningu poskytneme: materiály a odborné zázemie programu.

Tešíme sa na vašu účasť!
Tím BDC

späť na zoznam