Novinky

Dobrovoľnícka prax v BDC

Máme pre teba ponuku ročnej dobrovoľníckej praxe v Bratislavskom dobrovoľníckom centre na projekte Európske zbory solidarity.

Trvanie dobrovoľníckej stáže je 10 - 12  mesiacov od januára 2022 do októbra/ decembra 2022 v Bratislave.

Jedná sa o projekt financovaný Európskou úniou, vďaka ktorému sa môžu mladí ľudia (nezamestnaní, znevýhondení mladí ľudia ale aj absolventi) zúčastniť dobrovoľníckeho projektu v Bratislave. Počas trvania projektu dobrovoľníkovi zabezpečíme ubytovanie a dostane aj príspevok na stravu, cestovné a vreckové vo výške 330 eur/mesačne. Pracovná doba dobrovoľníka je 6 hodín denne, pondelok- piatok. Spolu 30 hodín týždenne.

Dobrovoľníkovi ponúkame vedenie, mentoring a vzdelávanie sa v témach ako manažment dobrovoľníkov, projektový manažment, finančná gramotnosť, komunikácia, time- manažment, prezentačné zručnosti, konverzácie v anglickom jazyku a podobne.

Dobrovoľník/ čka by pomáhal priamo v BDC:

  • pomoc pri organizovaní a realizácii projektu Dobrovoľníctvo na školách (komunikácia so školami, študentami, príprava prezentácií, aktívna účasť na aktivitách)
  • pomoc pri koordinácii dobrovoľníkov a dobrovoľníčok BDC
  • pomoc pri príprave a koordinácii projektu Zelené dni, Týždeň dobrovoľníctva a Srdce na dlani
  • organizovanie vzdelávacích aktivít BDC (Zoznamka s dobrovoľníctvom, školenia a supervízie pre koordinátorov a dobrovoľníkov)
  • pomoc pri propagácií BDC (práca so sociálnymi sieťami, fotografovanie, tvorba krátkych videí, jednoduchá grafika)
  • administratíva súvisiaca s projektom

Podmienkou je vek 18 - 30 rokov, možnosť zapojiť sa počas celého trvania projektu (10 - 12 mesiacov) a chuť pomáhať. Projekt je prioritne určený pre mladých ľudí, ktorí z objektívnych príčin nemôžu vycestovať do zahraničia- mladí ľudia so znevýhodnením, nezamestnaní, absolventi alebo sabbatical - isti :)

Deadline na prihlásenie sa a zaslanie CV je čím skôr, najneskôr však 20. december 2021. Ozvi sa nám na ahoj@dobrovolnictvoba.sk. S radosťou ťa prevedieme celým procesom!

Tešíme sa na spoluprácu!
Tím BDC

späť na zoznam