Novinky

Informačné stretnutia pre organizácie

Informačné stretnutia sú určené občianskym združeniam, neziskovým organizáciam, mestským častiam, ale aj iným inštitúciam, ktoré sa chcú zapojiť do Týždňa dobrovoľníctva 2021, a tak ponúknuť dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť.

Na stretnutí sa dozviete:

  • čo je projekt Týždeň dobrovoľníctva,
  • ako sa dá zapojiť,
  • aký typ aktivít si môžete pripraviť,
  • ako vyzerá jednodňový manažment dobrovoľníkov,
  • čo všetko je potrebné pri práci s dobrovoľníkmi dodržať z hľadiska hygieny a bezpečnosti
  • ako prebieha celá kampaň,
  • čo pre Vás zabezpečuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum,
  • radi zodpovieme na Vaše ďalšie otázky a skonzultujeme vaše dobrovoľnícke ponuky.

Termíny infostretnutí: 15. júl (13:00- 15:00 hod.), 21. júl (9:00- 11:00 hod.), 12. august (13:00- 15:00 hod.). Infostretnutia sa budú konať online cez platformu ZOOM. Prihlásiť sa môžete cez tento formulár.

Infostretnutia organizujeme ZDARMA. Účasť na infostretnutí vás nezaväzuje k účasti na Týždni dobrovoľníctva :) Ak sa nestihnete infostretnutia zúčastniť, ale chcete svoju dobrovoľnícku ponuku skonzultovať, prosím ozvite sa nám na dobrovolnictvo@dobrovolnictvoba.sk!

Tešíme sa na Vás!
Tím BDC

Partneri projektu: Nadácia SLSP, IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže a MŠVVaŠ v SR. 

späť na zoznam