Novinky

Manažment mladých zahraničných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Vzdelávací program je určený pre koordinátorov dobrovoľníkov, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou v mimovládnych organizáciách a vo verejnej správe, ktorí už pracujú so zahraničnými dobrovoľníkmi alebo ich ešte len plánujú zahrnúť do svojich aktivít v rôznych oblastiach. Cieľom vzdelávacieho programu je prostredníctvom jednotlivých krokov, príslušných metód a postupov, pripraviť účastníkov na rolu koordinátora dobrovoľníkov, aby boli schopní zabezpečiť všetky potrebné kroky - ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. Špecificky sa zameriame na prácu s mladými ľuďmi zo zahraničia (alebo odchádzajúcich do zahraničia), rozoberieme ťažkosti a možné úskalia, ktoré prináša práca s nimi a tiež pripravenosť organizácie. 

Vzdelávací program poskytne náležité teoretické vedomosti, praktické zručnosti a konkrétne metódy a postupy, ktoré budú môcť účastníci uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi. Jeho súčasťou je aj tvorba manuálu dobrovoľníckeho programu. Úspešní absolventi školenia získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu, akreditované MŠVVaŠ v SR.

Vzdelávací program sa bude konať v dňoch 8.- 9. septembera 2021 (streda a štvrtok), v čase 9:00 - 17:00 hod. Pre úspešné absolvovanie je potrebné zúčastniť sa celého školenia (oba dni).

Svoju účasť potvrdíte prihlásením sa prostredníctvom online formulára a následne uhradením zálohovej faktúry, ktorú Vám obratom zašleme. Cena pre jedného účastníka (zahŕňa študijné materiály, občerstvenie a konzultácie pre tvorbu manuálu dobrovoľníckeho programu): 50 EUR 

Tešíme sa na Vašu účasť!
Tím BDC

späť na zoznam