Novinky

Motivácia, komunikácia a hodnotenie dobrovoľníkov

Aj s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami býva ťažko. Čo s tým sa dozviete na našom školení.

Školenie je určené koordinátorom a koordinátorkám, ktorí sa chcú dozvedieť čo vedie ľudí k dobrovoľníctvu, akú úlohu zohráva priebežná komunikácia a hodnotenie pri udržaní motivácie a predchádzaní vyhorenia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 

Termín školenia: 22.apríl 2021, v čase 9:00- 12:00 hod.
Miesto konania: online, prostredníctvom služby zoom

Obsah a program: Školenie je určené pre pracovníkov a pracovníčky, koordinátorov a koordinátorky v rôznych zariadeniach a organizáciách, ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť, ako s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami správne a efektívne komunikovať, ako ich motivovať a prečo je dobré ich hodnotiť. Školenie poskytne praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Vytvorí priestor na interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií.

Témy:

  • aké sú motivácie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • existuje odmena, aj keď je to ,,bez nároku na odmenu"?
  • dá sa motivácia k dobrovoľníctvu podporovať, ovplyvňovať a udržať?
  • patologická motivácia a jej riziká
  • problémový dobrovoľník alebo dobrovoľníčka
  • ako komunikovať, aby sme boli vypočuté
  • ako hodnotenie prispieva k motivácii
  • ako ukončiť spoluprácu s dobrovoľníkom a dobrovoľníčkou

Seminár organizujeme zdarma v rámci Programu AFC Slovakia. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom tohto formulára.

Lektorky: Stanislava Mináriková a Gabriela Podmaková

Podmienky účasti:

  • počet účastníkov a účastníčok seminára je limitovaný, preto sa na školenie sa hláste len v prípade, že sa naozaj môžete a chcete zúčastniť
  • pracujete alebo začínate pracovať ako koordinátorka (alebo koordinátor) dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Na tréningu poskytneme: materiály a odborné zázemie programu.

Tešíme sa na Vašu účasť!

S láskou,
BDC Tím

späť na zoznam