Novinky

Vianočné dobrovoľnícke ponuky

DePaul Slovensko – potrebuje pomôcť so zbierkou šatstva a trvanlivých potravín pre ľudí bez domova. Šikovné dobrovoľníčky môžu pomôcť s ušitím rúšok, alebo upečením medovníkov. Kontakt: Kristína Kopáčová, 0910 852 170

Kresťania v meste – výdaj jedla pre ľudí bez domova. Pomoc pri zbierkach šatstva a potravín pre ľudí v núdzi. Kontakt: antalikova@krestaniavmeste.sk

Doma u Kapucínov – hľadajú dobrovoľníkov na fundraising. Tvojim cieľom bude aktívne hľadanie možností partnerstiev s firmami, hľadanie grantov pre potreby organizácie, tvorba projektov a ich realizácia. Max. 5 hodín týždenne. Kontakt: angela.pokojna@domaukapucinov.sk

Združenie príbuzných a priateľov ľudí s psychickými poruchami Krídla – hľadá IT dobrovoľník na čistenie a aktualizácie softvérov. Nenáročná údržba operačného systému bude prebiehať nepravidelne, podľa dohody. Kontakt: info@zdruzeniekridla.sk 

Bratislavské dobrovoľnícke centrum - Som tu pre teba je dobrovoľnícky program, ktorého cieľom je doučovanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Hľadáme dobrovoľníkov na doučovanie vo Vrakuni a Petržalke. Kontakt: dobrovolnictvo@dobrovolnictvoba.sk 

Návrat – potrebuje dobrovoľníkov na podporu rodín a detí formou doučovania, či trávenia voľného času. Kontakt: zuzana.kucharova@navrat.sk ; 0907 80 80 80 

Casa Slovensko – online diskusie so seniormi. Kontakt: socialnarehabilitacia-ba@casa-sk.sk, 0905234190

Ak sa nemôžete zapojiť ako dobrovoľník či dobrovoľníčka ale chcete nám pomôcť, môžete nás podporiť aj finančne po kliknutí na tento odkaz. 

Ďakujeme za každú dobrovoľnícku alebo inú pomoc!
Tím BDC

späť na zoznam