Novinky

Vrece za vrecom sme vyčistili bratislavské lesy.

Vrece za vrecom sa nám spoločne podarilo vyčistiť Pečniansky les, Soví les a Hrabiny, odkiaľ sme odniesli až 340 kg odpadu.

Všetky tieto miesta sú jedinečné:

  • Chránený areál Pečniansky les je nielen významným zdrojom pitnej vody pre mesto, ale patrí taktiež medzi naše najvzácnejšie lesné biotopy.
  • Chránený areál Soví les je zameraný na ochranu spoločenstiev lužného lesa v ich pôvodnej podobe.
  • V chránenom areáli Hrabiny zase nájdete kriticky ohrozený a vzácny rastlinný druh kozinca drsného na Slovensku.

V spolupráci so špecialistami z NATUR-PACK sme tento odpad analyzovali a našli sme v ňom aj 10 kg textilu, 17 kg plastu a 85 kg objemového odpadu. Väčšina odpadu, až 86%, sa pritom dala jednoducho vyseparovať.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a pomohli.

Foto a text: VÚB BANKA
Partneri projektu: VUB BANKA, Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC), Upracme Slovensko a Magistrát hl. mesta SR Bratislava

Majte pekné letné dni
Tím BDC

späť na zoznam