Novinky

Zelené dni 2021

Ani obmedzené fungovanie nám tento rok nezabránilo pri realizácii myšlienky Vás, našich dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, zorganizovať veľkú spoločnú dobrovoľnícku akciu venovanú výlučne enviro témam a skrášľovaniu prírody a verejných priestorov.

Do úvodného podujatia Zelených dní sa zapojilo viac 202 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí spoločne odpracovali a venovali neziskovým organizáciám a inštitúciám alebo MČ v Bratislavskom kraji 790 dobrovoľníckych hodín.

V rámci Zelených dní sa v Bratislavskom kraji zapojilo 12 organizácií. Okrem tradičných, obľúbených dobrovoľníckych aktivít ako je úprava vonkajšieho areálu, údržba lokality a zelene sme organizáciám pomohli pri čistení a zbere odpadkov v lese a v okolí Dunaja, prípravou zeme na výsadbu, realizáciou výsadby zelene a stromčekov, kosením a hrabaním, strihaním kríkov a stromov, odstraňovaním burín, náletových drevín a porastov, a mnoho ďalších.

Spolu s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami sme zrevitalizovali 2 vinice, vyčistili a spriechodnili priestory 2 záhrad, upravili vonkajší areál 3 organizácií (domovy seniorov a znevýhodnených), vyzberali odpadky v okolí Chorvátskeho ramena a Devínskej kobyly, odclonili lokalitu klinčeka Lumitzerovho na úpätí Devínskeho brala na hrade Devín, vysadili 8 stromov a 3 kríky, natreli zábradlia na 3 stavidlách.

Naša pomoc prírode a organizáciám, ktoré sa venujú envirmentálnym otázkam, však ani zďaleka nekončí. Zelené dni pokračujú aj v lete v intervaloch 2x mesačne v priebehu júna až septembra. Zapojte sa do Zelených dni a pomôžte organizáciám s úpravou vonkajšieho areálu, údržbou lokality a zelene ako je čistenie a zber odpadkov v lese a v okolí Dunaja, prípravou zeme na výsadbu, realizáciou výsadby zelene a stromčekov, kosením a hrabaním, strihaním kríkov a stromov, odstraňovaním burín, náletových drevín a porastov, a mnoho ďalších.

Zelené dni sú skvelou príležitosťou na opätovné stretnutie sa so svojimi priateľmi, príjemné a zmyslupné strávenie času s rodinou, spolužiakmi alebo kolegami. Plánujeme pre vás leto plné zeleného dobra, stačí si iba vybrať miesto a aktivitu ktorá sa vám zapáči. Podporte dobrú vec a získajte dobrý pocit!

                                                               CHCEM POMÔCŤ

späť na zoznam