Prejsť na obsah

Teaching a foreign language to young children via music

Naši zahraniční dobrovoľníci pomáhajú v organizáciách v rôznych oblastiach, často pracujú s inými cieľovými skupinami a plnia rôznorodé úlohy. Počas svojich projektov získavajú nové poznatky a perspektívy ako dokáže aj jeden človek prispieť svetu svojou troškou a odhodlanosťou. Ilayda Paran pochádza z Turecka a je jednou z našich dobrovoľníčok, ktorá je zapojená do dobrovoľníckeho projektu v detskom centre Hlavička. Kľúčovou úlohou Ilaydy je asistencia učiteľkám v škôlke a práca s malinkými deťmi vo veku 2-5 rokov. Ilayda deti učí anglický jazyk prostredníctvom rôznych aktivít a hier. Počas svojho projektu sa rozhodla pozorovať ako hudba ovplyvňuje schopnosť učiť sa cudzí jazyk u detí. Pozorovanie spojila s informáciami z vedeckých výskumov v rámci svojho osobného projektu, ktorý Vám odprezentuje. Súčasťou Ilaydinho workshopu bude aj krátky test ako hudba a učenie jazyka funguje u dospelých ľudí. Vypočujte si Ilaydu v stredu 24.4.2024 od 17:00 do 18:00 v Centre HUB na Černyševského ulici 10 v Petržalke. Prezradí viac aj o svojej náplni dobrovoľníčky a koordinátorka programu Európsky zbor solidarity Vám predstaví základné informácie, aby ste aj vy mohli vycestovať za pomocou v krajinách Európy a ďalej.

Workshop bude prebiehať v anglickom jazyku.

Vstup je bezplatný. Je potrebné prihlásiť sa.

_______________________________________________________________________________

Our international volunteers assist in organizations in various areas, often working with different target groups and fulfilling diverse tasks. During their projects, they gain new knowledge and perspectives on how even one person can contribute to the world with their dedication and determination. Ilayda Paran, from Turkey, is one of our volunteers involved in a volunteering project at the Hlavička children's center. Ilayda's key role is assisting teachers in the kindergarten and working with young children aged between 2-5 years old. Ilayda teaches children the English language through various activities and games. She decided to explore how music influences children's ability to learn a foreign language. Subsequently, she looked into what science says about it and integrated it into her personal project, which she will present. Part of Ilayda's workshop will also include a brief test on how music and language learning work in adults. Listen to Ilayda on Wednesday, April 24, 2024, from 5:00 PM to 6:00 PM at the HUB Center on Černyševského Street 10 in Petržalka. She will also reveal more about her volunteer activities, and the European Solidarity Corps program coordinator will provide basic information so that you can also travel to European countries to provide assistance.

The workshop will be conducted in the English language.

Admission is free. Registration is required.

Prihláste sa tu/register here

 

Spať na hlavnú navigáciu
Súbory cookie & Ochrana osobných údajov

Táto webová stránka používa cookies, aby vám mohla poskytnúť tie najlepšie možné služby. Používaním tohto webu súhlasíte s používaním cookies. Podrobné informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.