Prejsť na obsah

Video games and solidarity

Naši zahraniční dobrovoľníci pomáhajú v organizáciách v rôznych oblastiach, často pracujú s rôznymi cieľovými skupinami a plnia rôznorodé úlohy. Počas svojich projektov získavajú nové poznatky a pohľady na to, ako aj jeden človek môže prispieť svetu svojou troškou odhodlaním. Manuel López pochádza zo Španielska a je priamo zapojený do dobrovoľníckeho projektu v našom Bratislavskom dobrovoľníckom centre. Pomáha nám s grafickým dizajnom a súvisiacimi úlohami. Keďže Manuel rád hrá aj videohry, pozrel sa na to, ako videohry súvisia s posilňovaním solidarity medzi ľuďmi. Vypočujte si Manuela v stredu 29. mája 2024 od 17:00 do 18:00 v Centre HUB na Černyševského ulici 10 v Petržalke. V prípade záujmu Vám bude k dispozícii aj koordinátorka programu Európskeho zboru solidarity, ktorá Vám predstaví ako vycestovať za pomocou v krajinách Európy a ďalej.

Workshop bude prebiehať v anglickom jazyku.

Vstup je bezplatný. Je potrebné prihlásiť sa.

_________________________________________________________________________

Our foreign volunteers help in organizations in various areas, often working with different target groups and fulfilling diverse tasks. During their projects, they gain new knowledge and perspectives on how even one person can contribute to the world with their dedication and determination. Manuel López comes from Spain and is directly involved in a volunteer project at our Bratislava Volunteer Center. He helps us with graphic design and related tasks. Since Manuel also enjoys playing video games, he looked into how video games are related to strengthening solidarity among people. Listen to Manuel on Wednesday, May 29, 2024, from 5:00 PM to 6:00 PM at the Centre HUB on Černyševského Street 10 in Petržalka. The program coordinator of the European Solidarity Corps will also be available to introduce you to opportunities for traveling for aid in European countries and beyond, if you are interested.

The workshop will be conducted in the English language.

Admission is free. Registration is required.

 

Spať na hlavnú navigáciu
Súbory cookie & Ochrana osobných údajov

Táto webová stránka používa cookies, aby vám mohla poskytnúť tie najlepšie možné služby. Používaním tohto webu súhlasíte s používaním cookies. Podrobné informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.