Prejsť na obsah

Circus and society

Naši zahraniční dobrovoľníci pomáhajú v organizáciách v rôznych oblastiach, často pracujú s inými cieľovými skupinami a plnia rôznorodé úlohy. Počas svojich projektov získavajú nové poznatky a perspektívy ako dokáže aj jeden človek prispieť svetu svojou troškou a odhodlanosťou. Christina Bakain pochádza z Grécka a je jednou z našich dobrovoľníčok, ktorá je zapojená do dobrovoľníckeho projektu v organizácii Cirkuskus. Kľúčovou úlohou Christiny je účasť na cirkusových tréningoch pre deti aj dospelých, príprava predstavení a podpora chodu organizácie. Christina porozpráva o tom, aká je spojitosť medzi cirkusom a spoločnosťou, a čo  práve cirkus spoločnosti prináša. Vypočujte si Christinu v pondelok 25.3.2024 od 17:00 do 18:30 v Centre HUB na Černyševského ulici 10 v Petržalke. Prezradí viac aj o svojej náplni dobrovoľníčky a koordinátorka programu Európsky zbor solidarity Vám predstaví základné informácie, aby ste aj vy mohli vycestovať za pomocou v krajinách Európy a ďalej.

Workshop bude prebiehať v anglickom jazyku.

Vstup je bezplatný. Je potrebné prihlásiť sa.

PRIHLÁSENIE/REGISTRATION

Projekt bol podporený z programu Európsky zbor solidarity (EZS).

In English:

Our foreign volunteers assist in organizations in various fields, often working with different target groups and performing diverse tasks. During their projects, they gain new knowledge and perspectives on how even one person can contribute to the world with their dedication. Christina Bakain comes from Greece and is one of our volunteers involved in a volunteering project at the Cirkuskus  organization. Christina's key role is participating in circus training for children and adults, preparing performances, and supporting the organization's operations. Christina will talk about the connection between the circus and society and what the circus brings to society. Listen to Christina on Monday, March 25, 2024, from 5:00 p.m. to 6:30 p.m. at the HUB Center on Černyševského street 10 in Petržalka. She will also reveal more about her volunteer duties, and the program coordinator of the European Solidarity Corps will provide basic information so that you can also travel to help in European countries and beyond.

The workshop will be conducted in English.

Admission is free. Registration is required.

REGISTRATION

The project has supported by the program of the European Solidarity Corps.

Spať na hlavnú navigáciu
Súbory cookie & Ochrana osobných údajov

Táto webová stránka používa cookies, aby vám mohla poskytnúť tie najlepšie možné služby. Používaním tohto webu súhlasíte s používaním cookies. Podrobné informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.