Regionálne oceňovanie SRDCE NA DLANI

„Srdce na dlani“ je ocenenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju:

 • ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.
 • ide aj o ocenenie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
 • ako aj o ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.
dobrovolnictvo, bratislava, dobrovolnik, srdce na dlani, BDC

Srdce na dlani

V roku 2016 sme sa rozhodli pokračovať v tradícii oceňovania, ktoré v roku 2002 SAIA prestala realizovať. S oceňovaním následne začalo občianske združenie C.A.R.D.O., to však bolo realizované len do roku 2011, kedy svoj lokálny charakter zmenilo na celoslovenský. Regionálne oceňovanie „Srdce na dlani“ uskutočňuje aj Prešovské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a Nitrianske dobrovoľnícke centrum.

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra. Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách: 

 • dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii
 • dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti
 • dobrovoľníctvo v oblasti zdravotníctva
 • dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia
 • dobrovoľníctvo v oblasti kultúry
 • dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania
 • dobrovoľníctvo ako forma občianskeho aktivizmu
 • dobrovoľnícky projekt roka
 • podpora dobrovoľníctva
 • koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok

Nominovať môžete do 8.11.2019. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa bude konať 5. decembra 2019.  O udelení ocenenia rozhoduje 5-členná nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií, podporujúcich dobrovoľníctvo. 

Štatút SRDCE NA DLANI 2019

NOMINÁCIA NA OCENENIE SRDCE NA DLANI 2019

Partneri

Hlavné mesto SR Bratislava, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v SR, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií