Krajské oceňovanie SRDCE NA DLANI

Srdce na dlani

„Srdce na dlani“ je ocenenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju:

 • ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.,
 • ide aj o ocenenie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok,
 • ide o ocenenie projektov, programov a podpory dobrovoľníctva,
 • ako aj o ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

Projekt Srdce na dlani je prejavom vďaky všetkým, ktorí pomáhajú. Chceme ukázať, že dobrovoľníkov/čky si vážime. Cez jednotlivé nominácie rozprávame verejnosti dobrovoľnícke príbehy nominovaných a prezentujeme komunity a organizácie, kde sa vykonáva dobrovoľnícka pomoc. Každý, kto sa rozhodne dobrovoľne pomáhať vo svojom voľnom čase v akejkoľvek dobrovoľníckej oblasti si zaslúži naše uznanie a vďaku.

Srdce na dlani

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra. Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách: 

 • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Bratislavskom samosprávnom kraji;
 • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí;
 • Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok;
 • Dobrovoľnícka skupina;
 • Dobrovoľnícky projekt alebo program;
 • Podpora dobrovoľníctva;
 • Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc.

Nominovať môžete od 8.10.2021 do 8.11.2021.

Slávnostný galavečer je oslavou dobrovoľníctva. Príďte si oddýchnuť a inšpirovať sa 1. decembra 2021.

O udelení ocenenia rozhoduje 5-členná nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií, podporujúcich dobrovoľníctvo. Komisia zároveň rozhoduje o posunutí nominácií na národnú úroveň, na ocenenie Dobrovoľník roka 2021- odovzdávanie ceny Srdce na dlani. 

Záštitu nad podujatím prevzal Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

Štatút SRDCE NA DLANI 2021

                                                                                NOMINOVAŤ

Partneri

CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum; IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v SR; Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky; Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií; Program ACF Slovakia a projekt EÚ Európsky zbor solidarity.

Mohlo by vás zaujímať

Oceňovanie Srdce na dlani v roku 2020
Oceňovanie Srdce na dlani v roku 2019
Oceňovanie Srdce na dlani v roku 2018
Oceňovanie Srdce na dlani v roku 2017
Oceňovanie Srdce na dlani v roku 2016

Od roku 2016 pokračujeme v tradícii oceňovania, ktoré v roku 2002 SAIA prestala realizovať. S oceňovaním následne začalo občianske združenie CARDO, to však bolo realizované len do roku 2011, kedy svoj lokálny charakter zmenilo na celoslovenský. Krajské oceňovanie „Srdce na dlani“ organizuje aj Prešovské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Nitrianske dobrovoľnícke centrum, Žilinské dobrovoľnícke centrum, Trenčianske dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Košického kraja a za Trnavský kraj organziácia Bronco, n.o..

Celoslovensky podujatie zastrešuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s CARDO a krajskými dobrovoľníckymi centrami.