Dobrovoľnícky projekt roka

V roku 2019 bol ocenený projekt Dobrá linka organizácie IPčko

Projekt Dobrá linka sa snaží vytvoriť bezpečný priestor v online svete, ktorý rešpektuje každé zdravotné znevýhodnenie. Fungovanie Dobrej linky a poskytovanie odborných poradenských služieb zabezpečuje tím vyškolených dobrovoľníkov-odborníkov z oblasti psychológie, sociálnej práce a špeciálnej pedagogiky. Od roku 2018 Dobrá linka poskytla 1782 online rozhovorov.

dobrovolnictvo, bratislava, BDC, srdce na dlani, chcem pomoct