Dobrovoľníctvo ako forma občianskeho aktivizmu

V roku 2019 získal ocenenie Juraj Šťavina z organizácie Romano kher- Rómsky dom

Juraj pomáha občianskemu združeniu už vyše 2,5 roka. Venuje sa vzťahom s verejnosťou a rekonštrukcii a dizajnovej úprave webových stránok zameraných na prvú rómsku internetovú encyklopédiu a rómske rozprávky. Samotnú organizáciu prekvapilo, keď sa manažér firmy prihlásil ako dobrovoľník, ktorý chce pomôcť a zaujíma sa s nadšením o ich prácu.

dobrovolnictvo, bratislava, srdce na dlani, BDC, chcem pomoct