Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry

V roku 2019 bola ocenená Michaela Mojzešová zo Staromestskej knižnice

Michaela pomáha pri zabezpečovaní služieb počas dvoch rokov v sezónnom pracovisku v letnej čitárni v Medickej záhrade, ktorá je otvorená počas letných mesiacov. Staromestskej knižnici vypomohla pri zabezpečení nepretržitej prevádzky sezónneho pracoviska, čo bolo veľkým prínosom pre návštevníkov letnej čitárne.

dobrovolnictvo, bratislava, srdce na dlani, BDC, chcem pomoct